NRK Meny
Normal

Slik unngår du båtbrann

Hele 343 fritidsbåter brant opp i Norge i fjor. 17 av dem i Vestfold. – Bruk vårpussen på brannforebyggende arbeid om bord, oppfordrer Ole Irgens i Tryg.

Utbrent båt

Det var rekordmange båtbranner i 2014.

Foto: Tryg og Norsk Brannvernforening

De viktigste brannårsakene i fritidsbåter er lekkasjer av drivstoff og gass, og feil på det elektriske anlegget ifølge Tryg.

– Derfor er det viktig å gå over motor og gassanlegg og å sjekke det elektriske anlegget om bord før sesongen starter, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens.

Han oppfordrer båteiere til å la fagfolk gå over båten før den blir tatt i bruk, særlig om den er noen år gammel. Og må noe repareres så bruk fagfolk.

Vestfold interkommunale brannvesen rykket ut på 14 båtbranner i 2014, dermed ble det også et rekordår for dem sammenlignet med 2013 hvor det kun var 2. I Sandefjord og Larvik var det henholdsvis to og en branner. En nedgang i Larvik på 3 båter fra året før.

Sjekk varslingssystemene

Brannslokkere og røykvarslere/gassalarmer må også sjekkes før sesongstart. Det bør være minst ett 6-kilos slokkeapparat tilgjengelig, gjerne flere i større båter mener Tryg.

– Branner i båter utvikler seg ofte svært raskt, og da er det viktig å kunne begynne slokking så fort som mulig, understreker Irgens.

De tre siste årene har Tryg og de andre forsikringsselskapene i Norge betalt ut 111 millioner kroner etter båtbranner. Det viser statistikk fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

Ifølge Irgens kunne mange av disse brannene vært unngått dersom flere hadde vært flinkere til vedlikehold.

Han kommer, i samarbeid med Norsk brannvernforening, med følgende brannvernregler om bord:

1. Monter røykvarsler og eventuelt gassalarm i båten.

2. Søl ikke med bensin eller olje.

3. Elektriske anlegg, koke- og varmeapparater må installeres og repareres av fagfolk.

4. Brannfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.

5. Husk minst ett 6-kilos brannslokkeapparat lett tilgjengelig. Større båter med kabin bør ha brannslokkingsutstyr som kan nås både innen- og utenfra.

6. Luft ut motorrommet før du starter motoren.

7. Oppdager du bensin-, gass- eller oljelekkasje – stopp motoren.

8. Skal du fylle drivstoff eller olje – stopp motoren og slokk all åpen flamme.

9. Ha flytemidler klar til bruk og vær forberedt på å forlate båten ved brann.

10. Steng tilførselen for bensin, gass og olje når turen er avsluttet.