NRK Meny
Normal

Skal gjøre Vestfold attraktivt

Utfordringen blir å finne ut hvordan man skal utnytte kompetansen vi sitter på, mener Olav Falk-Pedersen.

Olav Falk-Pedersen

NYANSATT: I midten av august starter Olav Falk-Pedersen i jobben som leder for Verdiskapingsinitiativet,

Foto: Tanita Wassås Kveinå / NRK

– Nylig gikk Vestfold fylkeskommune og kommunene i fylket sammen om et treårig prosjekt. Olav Falk-Pedersen (52) fra Nøtterøy skal lede prosjektet, som har blitt kalt Verdiskapingsinitiativet.

Målet er å styrke Vestfolds konkurranseevne som attraktiv region.

Vil utnytte industrien

– Vestfold har et næringsliv som er veldig differensiert. Vi har noen store grupper innen olje- og gassindustrien, spesielt innen shipping og elektro hvor det er endringer i konjunkturene. Da er det viktig at vi utnytter industrien vi har til å gjøre vekst mulig for dem som har potensial til å vokse. Og så må vi legge til rette for bedriftene som må gjøre endringer, sier han.

Utfordringen blir å finne ut hvordan man skal utnytte intern kompetanse, ifølge Falk-Pedersen.

– Vi må finne ut hvordan vi skal utnytte den interne kompetansen i Vestfold og i bedriftene mot det nye markedet. Vi sitter med mye kompetanse som også markeder utenfor Vestfold og Norge kan dra nytte av. Vi ser at det frigjøres mange mennesker innen en del områder. Dette er dyktige mennesker som vi må forsøke å få brukt i andre deler av industrien hvor det er muligheter for vekst, forklarer han.

– Tilrettelegging

På hvilken måte skal dere gjøre det?

– Det er det vi nå må jobbe med og kartlegge. Det som er bra er at kommunene ser at det skjer ting og at man tar grep. Vi må se på hva som rører seg i markedet og hva som skjer i eksisterende bedrifter og i nye bedrifter. Vi vil jobbe for infrastruktur og tilrettelegging og for at de som jobber med dette skal få muligheter til å jobbe med noe annet innen feltet, sier han.

Verdiskapingsinitiativet er et treårig prosjekt i første omgang.

– Tre år på å endre alt dette er veldig kort tid, men det viktigste er at vi kommer i gang og finner markedet hvor vi kan vokse. Vi er veldig gunstig plassert og har god kommunikasjon, så nå er det snakk om å prøve og rette opp situasjonen. Deretter vil skuta forhåpentligvis gå av seg selv.