Ship o`hoi

Maritimstudenter blir headhuntet av skipsnæringen.

skipsfart maskinrom

Det er de som utdanner seg til maskinister som får de beste tilbudene.

Skipsfartsnæringen er i vinden om dagen, både nasjonalt og internasjonalt. Nå gjør skipsnæringen beslag på maritimstudenter ved Høgskolen i Vestfold, allerede på første året.

Kan velge og vrake

Trond Løfgren er tredjeårs student ved nautikkstudiet. Han og hans medstudenter mottar stadig jobbtilbud fra skipsnæringen nasjonalt og internasjonalt.

- Vi får stadig henvendelser med gode tilbud. Og det de tilbyr nå er bedre avtaler enn før. I tillegg kan vi selv velge hva vi vil gjøre. Så det er søkers marked, sier han.

Og etterspørselen er så stor at rederiene tilbyr studentene økonomisk tilskudd gjennom studietiden, som et bindeledd mellom studenten og bedriften.

- Det er mange som får fine jobber. Spesielt gjelder dette maskinistene. Og for de som får et slikt stipend så er det fra 1000-5000 kroner i måneden, sier han.

Lettere tider

Dekan for maritim utdanning ved Høgskolen i Vestfold, Oddvar Kristiansen hadde en vanskelig tid for tre år siden. Maritime studier hadde støtt på grunn, med elendige søkertall, men i dag er situasjonen snudd på hodet.

- Etterspørselen er nå mye større enn det det norske markedet kan stille med, sier han.