NRK Meny
Normal

Ser på avisinnlegg som arbeidsuhell

Mandag skrev lederen for Miljøpartiet de grønne (MDG) på Tjøme at det er for tidlig å ansette ny rådmann i Færder kommune. Samme dag stemte hun likevel for ansettelse. Uheldig at innlegget ble skrevet, mener Nøtterøy-ordføreren.

Roar Jonstang

Det var beklagelig med innlegget fra MDG der det ble insinuert både det ene og det andre, sier Nøtterøys ordfører Roar Jonstang.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Det var i et leserinnlegg som stod på trykk i Tønsbergs Blad mandag at lederen for MDG, Randi Hagen Fjellberg, skrev at det var for tidlig å ansette rådmann i den nye sammenslåingskommunen Færder. Senere på kvelden vedtok fellesnemnda i Færder kommune enstemmig å innstille Nøtterøy-rådmann Torill Eeg som ny rådmann. Fjellberg var altså med på å stemme for ansettelsen.

På spørsmål fra NRK om hvorfor Fjellberg stemte for ansettelse av Eeg selv om hun mente det var for tidlig, svarer hun dette.

Når fellesnemnda bestemte at ansettelsen ikke trer i kraft før det er endelig vedtatt i kongelig resolusjon, valgte jeg å stemme ja.

Men i innlegget skriver du at fellesnemnda ikke har kompetanse til å ta et slikt valg nå?

Det hadde de heller ikke da innlegget kom på trykk. Men når det ble fattet vedtak om at ansettelsen av rådmann i Færder kommune ikke trer i kraft før det er vedtatt ved kongelig resolusjon, stiller saken seg annerledes.

Ikke tillitvekkende

Fjellberg mener det er en selvfølge ved ansettelse av ny rådmann at det gjennomføres en ordinær ansettelsesprosess, der stillingen lyses ut med angivelse av krav til utdannelse og erfaring samt de personlige egenskapene man ønsker den nye rådmannen skal ha.

I innlegget skriver hun at ansettelsesprosessen verken er tillitvekkende eller forankret i lov og kommunale vedtak.

– Jeg vil presisere at dette ikke er et mistillitsforslag og at meningene ikke er rettet mot enkeltpersoner. Jeg har ingen grunn til å tvile på Eegs kvalifikasjoner.

Hun mener fortsatt at det burde vært en åpen utlysning, men tar vedtaket til etterretning.

Arbeidsuhell

Fjellberg har gått tilbake på flere av punktene etter at innlegget ble publisert. Ordfører Roar Jonstang på Nøtterøy mener det er uheldig at det ble publisert og at det var mangelfull kunnskap som lå til grunn for påstandene i innlegget.

– Men dette ble avklart i møtet. Kommunestyrene i Tjøme og Nøtterøy vedtok å be fellesnemnda om å ansette rådmann så raskt som mulig. Vi har sjekket med vår interesseorganisasjon KS om spørsmål knyttet til virksomhetsoverdragelse og krav til stilling.

Jonstang legger til at når Tjøme-rådmannen har sagt at hun ikke var aktuell søker, var det bare rådmannen i Nøtterøy kommune som har rettskrav på stillingen.

– Og da skal den ikke utlyses. Og det aller viktigste nå er jo at vi har fått en rådmann som alle ønsker seg.

Jonstang synes det var uheldig at Randi Hagen Fjellberg fra MDG skrev innlegget, men velger å se på det som et arbeidsuhell.