Senker hastigheten på «E18»

Slik skal Statens vegvesen takle utfartstrafikken.

Bispeveien
Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Forrige helg ble det lange køer på og rundt E18 som følge av langhelg og utfartshelg.

Nå tar Statens vegvesen ytterligere grep for å øke trafikksikkerheten på omkjøringsveiene rundt Skjeggestadbrua.

Nye skilt skal oppfordre flere som er på vei sørover til å kjøre gjennom Holmestrand sentrum. Og avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Ingunn Foss, forteller at hastigheten på Bispeveien må settes ned.

Ingunn Foss

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Ingunn Foss

Foto: Kathrine Krømke / NRK

Reduserer hastigheten

– Det handler om å utnytte omkjøringsveiene på best mulig måte slik at vi får trafikken spredt utover på de veiene man har. Vi har fått tilbakemeldinger om at folk kjører med høy hastighet på Bispeveien, derfor vil vi redusere hastigheten fra 80 til 70 kilometer i timen, sier hun, og legger til:

– Det er viktig at bilistene følger med på skilt og forholder seg til midlertidige fartsgrenser mens vi bygger opp Skjeggestadbrua, sier hun.

Snudde på E18

De vil også gjøre det vanskeligere å snu på E18.

– Forrige helg opplevde vi at folk snudde og det skaper mange farlige situasjoner. Derfor har vi fysisk stengt disse stedene slik at det ikke skal være mulig, sier hun.

Målet er å få åpnet nordgående løp på Skjeggestadbrua til fellesferien.

– Da vil det være ett felt i hver retning, og da vil vi plukke ned omkjøringsskiltene for da tenker vi at trafikken skal gå på E18. Det vil bli noen hundre meter med ett felt, og så vil løpene være fysisk adskilt og ha nedsatt hastighet, sier hun.