Ruinene på fjellet smuldrer opp

De originale ruinene på Slottsfjell slites ned. Store steiner har løsnet fra ruinene, og det er folks feil.


Ruinene St. Mikael kirken og teglkastellet begynner så smått å smuldre opp. Langs kirkens tidligere grunnmur har flere store stener falt ut.

Det bekymrer avdelingsdirektør ved Vestfoldmuseene, Lena Fahre.

– Vi har fått flere bekymringsmeldinger fra publikum og det er beklagelig at stein løsner fra ruinene, sier Fahre til NRK.

Hun forteller at det er riksantikvaren som har ansvaret for å bevare ruinene, men at hun og de ansatte ved museet er bekymret.

Slites ned

Fahre forteller at mange klatrer på ruinene og at det sliter dem ned.

– Vi er i gang med et arbeid som skal synliggjøre betydningen av de gamle ruinene. Vi samarbeider med både kommunen og fylkeskommunen.

– Burde det bli forbudt å klatre på ruinene?

– Nei, det sier jeg ikke. Det er dessuten riksantikvaren som må avgjøre det. Vi ønsker bare å formidle den historiske betydningen av ruinene.

Ønsker ikke forbud

Jens Rytter jobber hos Riksantikvaren, han forteller at det er menneskelig fedsel på ruinene som sliter mest.

– Det er klart at det som sliter mye på ruinene er når folk klatrer på dem. Mange ser på Slottsfjell som et friområde og ikke som et kulturminne, sier Rytter til NRK.


Vil dere forby ferdsel på ruinene?

– Nei det vil vi nok ikke, men vi vil øke bevisstheten rundt verdien av det som er der oppe. Vi har også diskutert å sette opp skilt.

Festivaler ødelegger ikke

Rytter forteller at festivaler som Slottsfjellfestivalen og Middelalder festivalen medfører stor slitasje.

–Nei. De som arrangerer ting der oppe følger strenge instrukser. De må følge rutiner som er bestemt på forhånd og må bortvise folk som oppholder seg på ruinene.

Han forteller at Riksantikvaren er i gang med et prosjekt, Ruinprosjektet. Gjennom prosjektet skal samtlige av Norges verdifulle ruiner restaureres, også de på Slottsfjell.