NRK Meny
Normal

Riktig skiltet i ulykkestunnel

Det er ikke noen galt med merkingen for de som skal kjøre inn i Frodeåstunnelen i Tønsberg.

Bilvrak

En av bilene etter ulykken i Frodeåstunnelen.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Konklusjonen til Statens vegvesen er at ulykken torsdag skjedde fordi en bil snudde i tunnelen, og kjørte ut i motsatt kjøreretning.

Vegvesenet konkluderer med dette uavhengig av vitneutsagn som har sett bilen snu.

- Kan ikke forhindres

- Slike snuoperasjoner kan vi ikke forhindre verken i tunneler eller på veien, sier overingeniør Reidar Jørgensen.

Han var på plass kort tid etter ulykken og undersøkte alle forhold sammen med andre fagfolk.

De fant ingen tegn som tydet på at bilen hadde kjørt inn i tunnelen på Kjelle. Tunnelen er 1,9 km lang og ulykken skjedde på utsiden av tunnelen i Slagendalen. Ingen meldte fra om at det var en bil i feil kjøreretning, hvilket er helt vanlig på en trafikkert vei eller tunnel.

Ulykke skjedde på en tid av døgnet det normalt er mye trafikk. Dette er Rv 300 som har en belastning på ca.14.800 kjøretøyer i døgnet. Mange av disse bruker nå tunnelen etter at den åpnet.

- Vi konkluderte derfor alt torsdag kveld med at bilisten må ha snudd etter å ha kjørt inn i riktig retning fra Kilen (Slagedalen). Senere viser det seg jo at vitner har sett bilen snu, sier Jørgensen.

Små justeringer

Statens Vegvesen har likevel funnet det riktig å gjøre enda noen mindre justeringer av skilt og veimerking, for å gjøre det så tydelig som mulig hvilke kjørefelt og innkjøringer som skal brukes inn og ut av ringvei nord i Tønsberg.

- Men slike menneskelige manøvrer som det har vært i dette tilfellet kan vi dessverre ikke forhindre fullt ut, sier Jørgensen.

Frodeåstunnelen har, på samme måten som de nye tunnelene på E18 mellom Kopstad og Gulli, overvåkingskameraer kom skal fange opp unormale hendelser. Dermed kan Veitrafikksentralen iverksette tiltak i forhold til hendelsen.

Den eneste hendelsen som ble registrert var en bil som bråstoppet slik at det falt av snø. Deretter rygget bilen. Dette var, etter det NRK har fått vite, en varebil som kjørte foran varebilen som ble truffet. Føreren av denne bilen møtte ulykkesbilen i motsatt retning og så kollisjonen utenfor tunnelen i bilens speil.

- Det var nok derfor han rygget, sier senioringeniør Finn Egil Berg, som har ansvar for de tekniske varslingsanleggene på veinettet i Vestfold.

Umulig å reagere

- Det var ikke mulig for Veitrafikksentralen, på grunn av avstand fra kamera hvor hendelsen ble fanget inn og til ulykken skjedde, å iverksette noen varsler til andre trafikkanter før kollisjonen. Kameraet står like innenfor tunnelåpningen i Slagendalen, Tiden fra alarmen gikk på sentralen og til kollisjonen inntraff var bare noen sekunder, så det hadde ikke vært mulig å reagere med varsling som kunne hindret ulykken, sier Berg.

- Kameraene som står ved havarilommen der bilen snudde inne i tunnelen skal reagere når en bil kjører inn i havarilommen og deretter snur, sier Berg.

Den overvåkingen er ikke innkjørt enda. Det henger sammen med at overvåkingsystemet kun kan kjøres inn og justeres med trafikk i tunnelen.

- Veien ble åpnet torsdag 13. mars, og det er bare to uker siden, sier Berg. Slik innkjøring og justering kan ta flere måneder.

Kameraene kan også justeres til å varsle dersom noen kjører i feil retning, men på grunn av reaksjonstid til både mennesker og teknikk, kan slikt ikke forhindre ulykker i forbindelse med så vidt korte tunneler eller veistrekning som det her er snakk om, sier Berg.