Reiselivet i Vestfold samles?

Reiselivsbedriftene i Vestfold har gitt to klare råd for å gjøre reiselivet i Vestfold enda bedre.

Ellen Just Hansen

Ellen Just Hansen har to klare råd: helårstilbud og et reiselivsråd.

Foto: Sigbjørn Larsen

Det må satses på helårstilbud og på et råd som kan snakke med en felles stemme.

– Spennende sier reiselivssjef i Tønsberg Irene Wilhelmsen.

Det er Vestfold fylkeskommune som gjennom en rekke dialogmøter med reiselivsnæringen har fått disse innspillene fra næringen. Et råd eller organ som kan tale med en sterk stemme for alle, vil bidra til å styrke reiselivet, i følge reiselivsbedriftene.

Irene Willhelmsen

Reiselivsjefen i Tønsberg, Irene Willhelmsen, støtter rådene fra reiselivsnæringen.

Foto: Sigbjørn Larsen

Dette er noe av det som vi vil diskuteres videre på reiselivskonferansen i Vestfold 2. mai sier rådgiver Ellen Just Hansen i Vestfold fylkeskommune. Reiselivssjef i Tønsberg Irene Wilhelmsen hilser rådene velkommen.

Vi har helårsattraksjoner som for eksempel Verdens End. Vi må bare pakke det og selge det som helårsdestinasjon sier Wilhelmsen.

Ikke redd for et nytt Visit Vestfold


– Vi er ikke redde for at dette skal bli et nytt visit vestfold, sier Wilhelmsen. I 2006 ble det opprettet et destinasjonsselskap som gikk konkurs etter kort tids drift. Vi samarbeider allerede i dag om et felles visitvestfold, som ikke har noe å gjøre med det omtalte selskapet.

– I dag er visitvestfold en felles webside med en rekke aktiviteter i Vestfold. Siden eies og driftes av fire ulike destinasjonsselskaper i Vestfold. Nå ønsker vi å få dette formalisert, sier Wilhelmsen.

Tønsbergguide med fiskeplasser


Årets Tønsbergguide er også klar med blant annet turforslag og fiskeplasser. Dette har det vært internasjonal etterspørsel etter blant de besøkende, så fiskeplassene er ny informasjon av året. Det er også fiskeplasser som kan nås fra land, for stangfiskere, poengterer Irene Wilhelmsen