Hvem skal betale regningen?

Politiet i Tønsberg har fått en ekstraregning på nærmere 200 000 kroner etter bombefunnene på Vallø. Nå ber de om hjelp fra Forsvaret.

Mulig flybombe funnet på Vallø

BOMBEFUNN: Under 2. verdenskrig ble det sluppet mange bomber under et angrep på Vallø. Under gravearbeidene som nå pågår ved det gamle raffineriet er det så langt funnet tre bomber.

Foto: Politiet

Politiet har vært usikker på hvem som skal ta regningen etter de tre bombefunnene på Vallø i Tønsberg, og har bedt om en avklaring fra Politidirektoratet (POD).

– Politiet er alltid involvert i større operasjoner som kan dreie seg om risiko i samfunnet. Men det betyr ikke at vi nødvendigvis skal bære alle kostnadene selv, sier politistasjonssjef i Tønsberg, Øystein Holt.

Politiet bruker nå bombene fra 2. verdenskrig, som ble funnet under gravearbeid ved det gamle oljeraffineriet på Vallø, som et eksempel overfor Politidirektoratet, og ber om en avklaring om hvem som skal bære kostnadene ved slike operasjoner.

Regningen skal deles

Ifølge Politidirektoratet er det forsvaret som har hovedansvaret for regninga, men også politiet og kommunen må være med å dekke utgiftene, ifølge Holt.

Øystein Holt

FORNØYD: Politistasjonssjef i Tønsberg Øystein Holt er fornøyd med at det nå ser ut til at regningen blir delt.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Sprenging av militære eksplosiver er det forsvaret som har ansvaret for. Vaktholdet rundt er det politiet som har ansvar for, og evakuering og ivaretakelse av innbyggerne er kommunens ansvar.

Han understreker at det viktigste nå er ikke å få igjen penger, men å avklare hvem som har det økonomiske ansvaret dersom lignende eller mer kostbare hendelser skjer.

Holt sier de nå kommer til å sende regningen fra Skjærgårdstjenesten, som fraktet den første bomba til østfoldsida, til forsvaret. Han mener det er naturlig at forsvaret tar den regningen.

Har dere vært i kontakt med Forsvaret?

– Nei, dette er nylig avklart med politidirektoratet så vi har ennå ikke vært i kontakt med Forsvaret. Men det kommer vi til å gjøre for å høre om de er enige i vår vurdering.

Tar ikke nødvendigvis regningen

Orlogskaptein i Forsvarets operative hovedkvarter, Wiggo Korsvik, sier det ofte kan være vanskelig å vurdere hvem som har det økonomiske ansvaret når akutte hendelser oppstår.

Da Forsvaret bistod på Vallø er det naturlig at de tar regningen med personell og detonering av bomba, men frakten er ikke nødvendigvis deres ansvar.

– Vi tilbydde oss å detonere bomba rett utenfor Vallø, men på grunn av et naturreservat gav ikke politiet tillatelse til dette. Derfor måtte bomba fraktes til Østfold, sier Korsvik.

I og med at flytting av bomba var politiets beslutning skal ikke den regningen betales av Forsvaret, mener Korsvik.

Han legger til at det er behov for en skikkelig gjennomgang av hvordan kostnadene skal fordeles i slike saker.