Overgrepsdømt anker til høyesterett

Som i tingretten ble en 19-åring fra Larvik dømt i lagmannsretten for en rekke tilfeller seksuell omgang med barn under 14 og 16 år. Han anker saken videre til høyesterett.

Høyesterett

ANKE: Mannen ble funnet skyldig i seksuelle overgrep mot flere mindreårige jenter og én gutt da saken gikk for Larvik tingrett. Nå har dommen i ankesaken kommet.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Larvik tingrett dømte i januar mannen til fengsel i syv år, hvorav tre år og seks måneder ble gjort betinget med en prøvetid på fire år.

Mannen anket til Agder lagmannsrett, hvor saken var oppe i midten av april.

Nå er 19-åringen idømt åtte års fengsel, hvorav tre er gjort betinget og med en prøvetid på tre år.

Altså strengere enn det tingretten kom frem til.

Anker til høyesterett

19-åringen anket lagmannsrettens dom på stedet. Han mener han er uskyldig og reagerte sterkt på at lagmannsretten kom til en strengere straff enn tingretten, sier hans forsvarer Truls Eirik Waale.

– Han er i utgangspunktet uenig i domfellelsen, så å få en skjerpet straff i noe han mener seg uskyldig i, er noe han reagerer sterkt på. Det var uventet at lagmannsretten skulle gå utover aktors påstand og skjerpe straffen såpass betydelig, sier Waale.

Truls Eirik Waale

19-åringens forsvarer Truls Eirik Waale.

Foto: Fredrik Hansen / NRK

Anken omhandler saksbehandlingen, deler av rettsanvendelsen og straffeutmålingen som sådan. Og nå er det opp til høyesterett å vurdere om anken skal slippes inn til behandling.

Tiltalt for overgrep mot syv barn

19-åringen var tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år og barn under 16 år.

Han var også tiltalt for å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming, i tillegg til å ha sendt nakenbilder av seg selv til barn under 16 år.

Det mest alvorlig punktet dreier seg om overgrep mot 12 år gamle barn.

Overgrepene han er dømt for skjedde fra april 2012 til og med juli i fjor.

Mannen bestemte seg for å ikke anke tingrettens erstatningsavgjørelser, hvilket betyr at han må betale til sammen 500 000 kroner til seks forskjellige jenter og en ung gutt.