En av to bryter regelverket

– Det er skuffende, men ikke så overraskende, sier Mona Bondevik i Mattilsynet Vestfold.

Pølser

Mattilsynet har kontrollert 341 serveringssteder som selger varm hurtigmat.

Foto: Anne-Cathrine Reuterdahl / NRK

Fra mars til august i år gjennomførte Mattilsynet i Buskerud, Vestfold og Telemark 341 tilsyn i hurtigmatbransjen. Ifølge undersøkelsene manglet over halvparten tilfredsstillende orden og renhold.

Tilsynene er utført i virksomheter som produserer varm hurtigmat. For eksempel gatekjøkken, bensinstasjoner og kebab-utsalg, inkludert pizzabakere (unntatt de som definerer seg selv som restauranter).

53 prosent hadde regelverksbrudd

Pølsekjøp

Mangelfulle rutiner for grunnleggende hygienisk drift er noe av det mattilsynet har avdekket.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Av de 182 virksomhetene med regelverksbrudd, var det åtte virksomheter som fikk hastevedtak. Det var flest regelverksbrudd på kontrollpunktet «orden, renhold, vedlikehold».

– Det er skuffende at det er avdekket mange regelverksbrudd. Mange av virksomhetene i denne delen av hurtigmatbransjen har mangelfulle rutiner for grunnleggende hygienisk drift. Det kan tyde mangelfull kompetanse og forståelse for å sikre trygg mat, opplyser Mattilsynet.

– Mattilsynets intensjon er å avdekke risiko og vi ønsker å ligge i forkant og avdekke farer, sier Bondevik.

Inspektørene har sett på ansattes håndvaskrutiner og bruk av arbeidsantrekk, renholdsrutiner i virksomheten, beskyttelse av mat mot forurensing, samt temperaturstyring.

Hamburger

Både små kiosker med trange lokaler og større hurtigmatrestuaranter er kontrollert de siste månedene.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

I tillegg har det ved noen av tilsynene vært vurdert om det er gode rutiner for sporing av mat/råvarer, eller om virksomheten har sikret at det er tilstrekkelig hygienisk kompetanse

Denne bransjen som serverer varm hurtigmat spenner fra små kiosker til store bensinstasjoner og restauranter.

– Noen får det til, men det er flere som sliter med lokalene og med rutinene, sier hun.

Skal følges opp

– Alle som har fått merknader og pålegg om forbedringer vil bli fulgt opp tett, forsikrer Bondevik.

– Korte tidsfrister for å rette opp feil og mangler er allerede satt, sier hun.