Nytt arbeidskriminalitetssenter

Tønsberg får et av to nye arbeidskriminalitetssentre her i landet. Bodø får det andre. Det finnes allerede fem slike sentre, melder NTB. – Målet er at kontrolletatene skal jobbe mer systematisk og være mer slagkraftige i møte med kriminelle i arbeidslivet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).