NRK Meny
Normal

Norges dyreste grantre?

Familien Enoksen i Sandefjord har ikke råd til å ha huset sitt lenger. De har betalt flere hundre tusen kroner i saksomkostninger etter flere rettsavgjørelser om et grantre. Enoksen har tapt alle sakene.

Norges dyreste grantre?

Bildet er tatt fra naboens terrasse og viser grantreet midt på bildet, som nabeon krever fjernet fordi det tar bort utsikten. Det har retten sagt seg enig i.

Foto: Haakon Enoksen

Striden om det 14 meter høye grantreet kan ende i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, skriver Sandefjords Blad.

Saken er meget komplisert med mange klassiske elementer fra nabokrangler. En nabo mener at et tre på Enoksens eiendom står i veien og hindrer utsikten. Saken har versert over flere rettsrunder.

Ble dømt til å fjerne treet

Først endte den i forliksrådet, der Enoksen ble dømt til å fjerne treet. Dette ville ikke ekteparet Marina og Haakon Enoksen akseptere. Saken endte i tingretten, som behandlet saken i februar 2010. Naboen vant saken og Enoksen ble igjen dømt til å fjerne treet.

Men Enoksen og kona mente retten handlet feil og anket saken til lagmannsretten. Ekteparet hadde da ikke råd til advokat, så Haakon Enoksen prosederte saken selv i Agder lagmannsrett.

Der hevdet han at treet ikke var til vesentlig ulempe for naboen. Han sa, og hevder fortsatt, at det ikke er riktig at grantreet forårsaker skygge av betydning på naboen terrasse. Men det mente naboen. Enoksen hevder at det er viktig at treet står for å verne om jorda på eiendommen.

(Tekst fortsetter under bildet)

Milena (4),Marina og Haakon Enoksen

Marina og Haakon Enoksen, her sammen me datteren Milena (4) ute i hagen. I bakgrunn til høyre naboens hus, og bak ekteparet en del av grantreet saken handler om.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Lagmannsretten enig med tingretten

Lagmannsretten skriver i sin dom at den er enig med tingretten i at grantreet er til særlig ulempe for naboen

Lagmannsrettens domsslutning ble at anken forkastes og at Enoksen, på samme måte som etter behandlingen i tingretten, må betale saksomkostninger, også naboens.

Lagmannsretten satte fristen til å fjerne treet til 15. august i fjor.

Men ekteparet Enoksen aksepterer heller ikke denne dommen og mener den er helt feil. De har ikke mye pent å si om domstolene og den behandlingen de har fått.

– Dersom dommen blir rettskraftig er konsekvensen at hvem som helst kan gå inn i naboens eiendom og hugge et tre, sier Enoksen. Det baserer han på sin forståelse av dommen og den behandlingen og de mange elementene denne saken har i seg.

– Retten har ikke fulgt loven og vi ber om en ny behandling, sier Enoksen.

Ekteparet er så engasjert i denne saken og har jobbet så mye, at de har laget sin egen nettside der saken ligger i full bredde. Også dommene fra tingretten og lagmannsretten er lagt ut.

(Tekst fortsetter under bildet)

Marina og Haakon Enoksen

Marina og Haakon Enoksen har jobbet med saken om grantreet i flere år og har samlet mye dokumentasjon. Den har de også lagt på en egen nettside.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Avvist av Høyesterett

Høyesterett avviste å ta saken. Enoksen begjærte da saken gjenopptatt i lagmannsretten og sendte begjæring til Borgarting lagmannsrett, etter som det var Agder lagmannsrett som hadde avsagt dommen.

– Borgarting lagmannsrett sa nei til gjenopptakelse og den avgjørelsen har vi da anket til Høyesterett, sier Enoksen. Dersom Høyesterett nok en gang sier nei til at saken skal behandles på nytt, må treet felles.

I artikkel 1 i protokoll 11 i menneskerettskonvensjonen står det ifølge Enoksen: ”Enhver person har rett til å nyte sin eiendom i fred. ”

Har kostet flere hundre tusen kroner

Til nå har denne saken kostet ekteparet Marina og Haakon Enoksen over 300 000 kroner i saksomkostninger og en del andre utgifter. I tillegg regner de et tap på 150 000 kroner for et forhold der en annen nabo hugde ned trær på Enoksens eiendom uten Enoksens samtykke.

– Vi har ikke lenger råd til å bo her, sier ekteparet, som nå må selge huset sitt. De har lånt penger og får ikke låne mer. Nå er huset til salgs.

Ekteparet mener likevel det er verd å kjempe kampen videre.

– Vi krever det vi mener er rett i henhold til loven. Dersom vi til slutt får medhold, må naboen betale tilbake saksomkostninger som vi har betalt, sier Haakon Enoksen.

Naboens advokat, Ole Petter Breistøl, sier til Sandefjords Blad at hans klient ikke synes det er trist om trebarnsfamilien Enoksen selger og flytter. Advokaten frykter ikke en sak menneskerettighetsdomstolen.

– Den eneste sjansen for at treet ender i Strasbourg er om de kjører det ned i vedsekker, sier Breistøl til avisen.

Utsikt fra naboen eiendom

Naboen mener treet, midt på bildet, hemmer utsikten fra terrassen.

Foto: Haakon Enoksen