NRK Meny
Normal

Nedslitt skole kan miste godkjenningen

Kommuneoverlegen i Re har varslet Re kommune om at godkjenningen av Revetal ungdomsskole kan bli trukket tilbake. Årsaken er at skolen forfaller.

Bekymret rektor

Rektor Mona Larsen er bekymret for skolens tilstand. Murstein faller fra veggene. I juni 2012 sa kommunen de skulle rette dette i 2013, men det er slik fortsatt.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Revetal ungdomsskole har blant annet store mangler som dårlig vedlikehold, fuktinntrenging og slitte sanitæranlegg, skriver kommuneoverlegen i et brev til skolen.

Flere tidligere pålegg om utbedringer ikke er fulgt opp, sier kommuneoverlege Erlend Viken.

Bekymret rektor

Rektor ved skolen, Mona Larsen, sier hun er bekymret.

Dette er et læringsmiljø og det er synd vi har en så slitt skole som kanskje mister godkjenningen, sier hun. Noe er utbedret. Blant annet er renholdet blitt bedre, sier hun.

Både rektor Mona Larsen og hennes forgjengere har flere ganger påpekt forholdene over for skolens eier, Re kommune og noe er gjort.

– Vi har utbedret mye av det verste, sier Mona Larsen.

Fant mange avvik ved nytt tilsyn

Under oppfølgingstilsynet i desember i fjor fant kommuneoverlegen svært mange mangler og avvik og vi har merket oss ni vesentlige punkter, sier kommuneoverlege Erlend Viken.

– Blant avvikene er for eksempel en risikovurdering av elevenes helse og miljø ikke gjennomført, sier han.

«Skolen har gjennomført en risikovurdering av virksomheten, men denne er i hovedsak gjennomført med hensyn til de ansattes sikkerhet» skriver kommuneoverlegen i brevet til skolen.

(Teksten fortsetter under bildet)

Kommuneoverlege Erlend Viken

Kommuneoverlege Erlend Vikten varsler at godkjenningen av skolen kan bli trukket tilbake.

Foto: Privat

Ikke gjort nok

Han mener også de ulykkesforebyggende tiltakene ved skolen ikke er tilfredsstillende.

Murstein i fasaden kan falle ut og noe er rensket opp, skriver kommuneoverlegen.

– Inneklimamålingene som vi gjør overskrider normene for anbefalt inneklima ved skoler i Norge, sier Viken.

Han har gitt skolen frist til 11. april med å svare på brevet og komme med en tidsplan for gjennomføring til tiltak.

Men, forholdene er ikke så ille at det representerer en helserisiko på kort sikt, og heller ikke av et slikt omfang at det vil være aktuelt å be om at skolen stenges, sier han.

(Teksten fortsetter under bildet)

Slitte toaletter

Flere av skolens toalettanlegg er slitt og lite innbydende.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Sliter med vedlikehold av kommunens bygg


– Re kommune har et stort etterslep med vedlikeholdet av kommunale bygg, sier Arne Johnsen som er virksomhetsleder for teknikk og næringstjenester i Re kommune

– Det har tidligere vært dialog med kommuneoverlegen om utbedringer ved skolen, og det er gjort utbedringer.

– Vi har trodd at disse har vært tilfredsstillende, men når kommunelegen sier det ikke er bra nok, skal vi gjøre flere tiltak, sier Johnsen. Han håper å kunne få til det uten å lage en stor økonomisk sak ut av det, men at det kan ordnes innenfor de rammer som administrasjonen kan bevilge.

–Mye skal være rettet i løpet av dette året, sier Johnsen.

Arne Johnsen

Virksomhetsleder for teknikk og næringstjenester i Re kommune Arne Johnsen sier de skal rette forholdene så snart de kan. (Dette bildet er arkivbilde fra da han var byingeniør i Tønsberg)

Foto: Jan Gulliksen / NRK