Nå er det på tide å sjekke hekken

Hvis sikten er for dårlig, kan det ende med tvangsklipping.

Hekk som har vokst utover fortauet.

FARLIGE SITUASJONER: Manglende sikt er en medvirkende årsak ved hver tredje dødsulykke på sykkel, ifølge Statens vegvesen.

Foto: Geir Åge Jensen / NRK

– Vi ønsker å få dette i orden. Spesielt siden det snart er skolestart. Det viser seg at folk ikke er helt påpasselige med å klippe hekkene sine.

Leder for utedrift, Bjørn Erikstad, forklarer hvorfor Nøtterøy og andre kommuner er opptatt av at innbyggerne kontrollerer at hekker og busker ikke blokkerer sikten ved kjøring til og fra eiendommer.

– Det er livsfarlig å ikke ha god sikt når biler møter myke trafikanter. Vi ønsker å unngå sånne ulykker.

Hekker og gjerder skal ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen. Kravet til sikt er minimum 20 meter til hver side når man står fire meter inn i avkjørselen, men øker avhengig av fartsgrensen på stedet.

Tvangsklipping av hekk

TVANGSKLIPPER: Nøtterøy kommune sender denne doningen til steder med dårlig sikt.

Foto: Nøtterøy kommune

På Nøtterøy må innbyggerne sørge for å ha dette i orden innen 21. august. Hvis ikke tar kommunen grep.

– Da må vi dessverre tvangsklippe. Vi har en traktor som kjører rundt og tar det folk ikke har tatt selv. Vi ønsker ikke å gjøre det sånn, men må det til slutt.

Han sier dette er et tilbud fra kommunen han ikke nødvendigvis vil anbefale.

– «Finishen» blir ikke like bra som hvis man gjør det selv. Det blir grovere. Ofte hører vi ikke noe fra dem som får klippet hekken på denne måten, men noen reagerer med et voldsomt sinne.

Ulykkesfaktor

Distriktsleder i Trygg Trafikk, Mette Magnussen, mener alle som har eiendom som grenser mot vei eller gang- og sykkelvei bør bruke sensommeren til å kontrollere at sikten er som den skal.

– Nå har vi mange små barn som skal ut på skoleveien for første gang. Det er utrolig viktig at man har god sikt for å kunne ta hensyn til barn som har lite erfaring med å ferdes i trafikken.

– Alle som eier eller disponerer en eiendom med utkjørsel til gang- og sykkelvei har et stort ansvar for å forhindre ulykker, fortsetter Magnussen.

Mette Magnussen i Trygg Trafikk

VIKTIG: Mette Magnussen i Trygg Trafikk sier alle må ta ansvar for å unngå ulykker.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Ifølge Statens vegvesen er dårlig sikt en medvirkende årsak i hver tredje dødsulykke på sykkel. Magnussen sier hun ikke har konkrete tall på hvor ofte det skjer ulykker fordi busker, hekker og gjerder gjør sikten dårlig, men slår fast at mange har en jobb å gjøre.

– Det er bare å ta en sykkeltur, så ser man hvor dårlig sikt det er enkelte steder.