NRK Meny
Normal

Møte om Hanekleivtunnelen i gang

Statens Vegvesen har nå et krisemøte om tunnelarbeidene på E 18 i nordre Vestfold.

Arbeidstilsynet og entreprenøren Veidekke møter veivesenets folk for å drøfte hva som skal skje videre. 

Hanekleivtunnelen møte
Foto: Picasa 2.6 / NRK

Det var mandag kveld at et betongelement falt ned under sikringsarbeider i Hanekleivtunnelen.  To arbeidere ble skadet.

Møtet, som nå har startet, vil trolig blant annet avklare hvilke krav Arbeidstilsynet stiller til arbeidet videre. Likeledes skal Arbeidstilsynet skaffe seg en oversikt over hva som skjedde mandag kveld.

 

 

Hanekleivtunnelen - krisemøte

Det er stor interesse for krisemøtet om Hanekleivtunnelen.

Foto: Picasa 2.6 / NRK

Arbeidene inne i tunnelene på E 18 er sikringsarbeid. Betong sprøytes inn bak betongelementene som ligger som et skjold inne i tunnelene. Alle tunnelene på E 18 har slike elementer og skal sikres. Dette arbeidet skal etter planen være ferdig 6. juli.

Fullgjennomgang av prosedyrer

Spørsmålet blir om Arbeidstilsynet setter nye krav til sikring i forbindelse med arbeidene. Det blir trolig også en total gjennomgang av de prosedyrer som er avtalt og om disse er fulgt av entreprenøren Veidekke.

Arbeidene i tunnelene pågår 20 timer i døgnet på tre skift for å bli ferdig til tiden. Dagens møte vil trolig avklare om det er nødvendig å fravike kravet om ferdigstillelse av arbeidene 6. juli.