NRK Meny
Normal

Miljøgater skal lokke folk til byen

Nye, brede fortau og trær skal gjøre butikker om til boliger i sentrum.

Ledig lokale i Sandefjord sentrum

Tomme butikker kan bli til leiligheter, håper ordføreren i Sandefjord.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

I forbindelse med at Sandefjord sentrum får fjernvarmerør i bakken, blir fortauene bredere og gatene smalere.

Da vil farten på biltrafikken bli senket og håpet er da at folk skal ønske å bo der det før var butikker.

– Det er spesielt i områder av sentrum som kanskje ikke er så attraktive for butikkdrift lenger at vi tenker på å få folk til å bo der i stedet, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

Må bli grønnere

Bjørn Ole Gleditsch

Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

Foto: John Andre Samuelsen

Han tror at endringene som nå skjer i byen og et spleiselag mellom utbyggere og kommunen for å gjøre bygatene mer fotgjengervennlige og mer grønne skal gjøre det mulig å få tomme butikklokaler til å bli gode boliger.

– Det må bli koseligere og triveligere. I dag er det fleste bygårder slik bygget at det er bolig fra 2. etasje og oppover, mens første etasje har et butikklokale. Problemet er bare at mange av de gamle butikklokalene står tomme og gir lite liv til byen, sier Gleditsch.

Vil ha flere til byen

Sandefjord-ordføreren ser for seg at områder litt utenfor kjernesentrum kan egne seg til en endring fra områder som er utformet på bilens premisser til hyggelige boområder med fokus på de mykere verdier.

– Vi er veldig opptatt av at folk skal bo og bruke sentrum, sier Gleditsch.

Det er også økonomisk lønnsomt både for kommunen og næringsdrivende.

– I Vestfold fylkes strategiplaner er det også en ønsket utvikling å fortette byene ved å bygge og bruke bakgårder og tomme forretningsbygg til boligene.