Mener politiet gjorde en rekke feil i etterforskningen av morens død

Advokat Mette Yvonne Larsen vil be Riksadvokaten om å vurdere Vestfold-politiets etterforskning av en kvinnes dødsfall i 2009.

Barnevernssvikt i Sandefjord

Tre brødre fortalte i 2013 om en barndom full av frykt, søvnløse netter og vold. Både fysisk og psykisk. De er fem søsken, de to minste barna var ikke myndige. Storebrødrene ringte politiet flere ganger.

Foto: Bengt Kristiansen

Vestfold politidistrikt ble for rundt ett år siden anmeldt for grov uforstand i tjenesten i forbindelse med etterforskningen av en kvinnes dødsfall i Sandefjord i 2009.

Larsen representerer den avdøde kvinnens fem barn i en sak mot Sandefjord kommune.

Mette Yvonne Larsen

Advokat Mette Yvonne Larsen.

Søskenflokken krever erstatning fordi de mener barnevernet i Sandefjord unnlot å handle gjennom flere år med omsorgssvikt. Mellom 2005 og 2009 mottok barnevernet tolv bekymringsmeldinger som blant annet omhandlet vold i familien, men alle ble henlagt.

Peker på feil

Spesialenheten henla saken mot Vestfold politidistrikt uten at det ble iverksatt etterforskning på grunn av foreldelsesfristen, som i denne saken ble satt til to år.

Nå vil Larsen be Riksadvokaten om å gjenåpne etterforskningen av kvinnens dødsfall på samme måte som det ble gjort i den såkalte Monika-saken.

Hun peker på det hun mener er en rekke alvorlige feil i etterforskningen av dødsfallet til barnas mor, og mener straffesaken må gjenopptas.

Kvinnen ble funnet død i sin egen seng 29. april 2009. Dødsfallet ble først sett på som mistenkelig, men henlagt kort tid etter.

– Mulig drap

Larsen viser blant annet til at de første på åstedet var en politiaspirant og en politimann. Dette til tross for at politiet i Vestfold selv har uttalt, etter Christoffer-saken, at to krimteknikere bør befare åstedet først ved mistenkelige dødsfall.

– Politiet burde sett på det som et mulig drap, det gjorde de aldri slik vi ser det, sier Mette Yvonne Larsen.

Uløste spørsmål

– Vi mener politiet har oversett ting som befant seg på åstedet og en del mistenkelige ting på avdødes kropp. Dessuten mener vi åstedet ble frigitt altfor tidlig, og at det ble frigitt tilgang til personer som kunne ha noe med dette å gjøre. Vi mener også at når dødsårsaken er uklar, som i dette tilfellet, så burde man snudd flere steiner, sier Larsen.

Hun mener politiet burde gått bredere ut i etterforskningen ettersom de var kjent med familiens voldelige forhistorie og forteller at kvinnens barn sitter igjen med mange spørsmål.

– De lurer på hvordan en kvinne i sin beste alder kunne dø på denne måten og de har store problemer med å slå seg til ro med at dette skyldes en eller annen medisinsk påvirkning. Det skal jo veldig mye til. Og det er fem barn som har mistet moren sin som sitter igjen med disse spørsmålene.

Visepolitimester i Vestfold politidistrikt, Steinar Kaasa, forteller at de avventer Riksadvokatens behandling av saken og vil vente på en eventuell beslutning om gjenåpning før de uttaler seg ytterligere.

Les også: – Sjeldent opplevd at barnevernet tar så lite selvkritikk

Fem søskens fortelling om en brutal oppvekst og deres møte med barnevernet.

SE VIDEO: Tre av brødrene forteller om en brutal oppvekst og deres møte med barnevernet.