Markering for kvinnesenteret

Stella kvinnesenter i Tønsberg håper politikerne kan redde senteret. Kvinnesenteret drives av Røde Kors og hjelper innvandrerkvinner med å lære norsk og komme i jobb, men trenger støtte til drift. I dag hadde de markering utenfor fylkeskommunen der fylkesordføreren, Nav-kontorene og Tønsberg-ordføreren var i møte for å prøve å finne en løsning for senteret.

Stella kvinnesenter
Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK