NRK Meny
Normal

– Måkene har flyttet

De kommer fra de ytterste skjær og bosetter seg midt i blant oss med ståk og spetakkel.

Måker i byen
Foto: Jan Gulliksen / NRK

Omtrent på denne tida av året kan det være utrygt å bevege seg i bygatene. Ikke nødvendigvis på grunn av biltrafikken, men på grunn av stupbomberne. Kommer du for nær, skriker de høyt og klagende, kaster seg ned mot deg og bombarderer deg med ekskrementer. Og om du unngår å bli truffet av de klisne og illeluktende kladdene, treffer de trolig bilen din. Særlig hvis den er nyvasket.

Urbane storetere

Egil Soglo

Oppsynsmann Egil Soglo i Statens naturoppsyn anbefaler forebyggende tiltak hvis man vil stoppe fiskemåkene fra å bygge reir på taket.

Foto: Egil Soglo / NRK

For fiskemåkene har inntatt byen. De som tidligere hekket ute i skjærgården og var del av den maritime idyllen har blitt urbane storetere som hekker hvor som helst, spiser hva som helst og gjør fra seg der det passer dem. Derfor er mange som stemmer i med Odd Børretzens sang om måker .

Oppsynsmann Egil Soglo i Statens naturoppsyn har fulgt utviklingen gjennom flere år.

– Vi har sett en endring fra år til år der fiskemåkene flytter til bynære områder. Nå er det langt færre fiskemåker igjen ute i skjærgården.

– Hva er grunnen til det?

– Det er flere årsaker. Måkene finner tryggere hekkeplasser i byen, og det er tydelig at de også finner mer mat i by- eller bynære områder.

I bakken fra 3. etasje

Måke på reir

Hvert eneste år skjer det tragedier i dette reiret. Minst én av ungene faller alltid ned før den er flyvedyktig.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

For det er ikke til å underslå at måkene har fiender også der ute på holmer og skjær. Rovfugler, mink, rev og mennesker (gjerne med løs hund) er en trussel for måkereir som ligger på bakken, og da er det muligens mindre farlig å bygge reiret ytterst på kanten av en treetasjers bygård? I alle fall er det et årsvisst fenomen at hjelpeløse måkeunger bikker over kanten på reiret og faller i bakken. Det er sånn naturen er, sier Soglo.

– Det er ikke stort man kan gjøre med det, og tross alt har nok måkene likevel funnet ut at overlevelsen er større her enn ute i skjærgården.

Byggestopp

I år er det for sent å hindre måkene i å bygge reir i takrenna, på gesimser eller andre steder som måkefar og -mor finner det formålstjenlig. For både måker, reir, egg og unger er fredet, og du må søke kommunen din om lov til eventuelt å fjerne reir med egg eller jakte på måkene. Jakt er forøvrig ikke noe godt virkemiddel midt inni byen ...

Men innen hekkingen tar til neste år, kan man sette i verk forebyggende tiltak.

– Det er ikke bestandig det passer å få naturen tett innpå seg, og da kan man for eksempel stenge med ståltråd eller netting der man vet at måkene lager reiret sitt.

Snu flyttestrømmen?

Så vet man det. Og nå skal det jo sies at heller ikke Odd Børretzen hater måker hele tida.

"Ikke hele tiden naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir eller flyter stille på det blanke vannet og ligner vakre badedyr av plastikk. Da er de en del av sommerns bilde ...."

Men det er altså når de oppholder seg der mange mener de skal være, ute på sjøen, ved øya og skjæret. Så hvis noen har en idé til hvordan man kan snu flyttestrømmen av fiskemåker, ville nok mange satt stor pris på det. For vi vet jo hvordan måkene kan være på sitt verste

"... når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler ...."