NRK Meny
Normal

Lege sendte sexmeldinger til pasient

En lege i Vestfold er fratatt retten til å praktisere etter å ha sendt seksuelle meldinger til en tidligere pasient med en langvarig psykiatrisk sykehistorie.

Sendte sexmeldinger

MELDING: Bildet viser en av mange meldinger pasienten skal ha mottatt fra legen.

Det kommer fram i et dokument NRK har fått tilgang til fra Statens helsetilsyn.

I bekymringsmeldingen en annen lege har sendt til Fylkesmannen i Vestfold, står det at pasienten har forklart at legen begynte å sende meldinger det siste halvåret han var fastlege for vedkommende.

Pasienten besvarte meldingene i starten, men følte seg etter hvert utnyttet.

Grove meldinger

Dette er noen av meldingene som skal være sendt:

« ... men jaggu skal jeg holde følge med deg og gi deg hva du ønsker (orgasmer) tre ganger i døgnet ... Ha en flott kveld»

«Kjære deg ... Har du lyst eller ikke lyst til å møte meg og ev. kose og ha hygge som ender i sex»

«Kjære deg- om du ikke er interessert skjønner jeg det veldig selv om jeg har sjekket deg og alt som er mulig hos deg ...»

Den aktuelle legen ønsker ikke uttale seg til pressen, og henviser NRK til sin advokat Sindre Rising i Elden advokatbyrå.

– Hele saken beror på en stor og kontinuerlig misforståelse av hva min klient skal ha gjort, ikke gjort og eventuelt når det er gjort. Den misforståelsen har vi tatt opp med aktuelle aktører som Helsetilsynet, sier Rising.

Sindre Rising Reimers

ADVOKAT: Sindre Rising i Elden advokatbyrå er advokat for legen som har mistet autorisasjonen.

Foto: Moment Studio

Hevnmotiv

Rising sier legen har forklart seg til Helsetilsynet, og håper de nå vil se saken i et annet lys før endelig avgjørelse.

– Bekymringsmeldingene som foreligger i saken er usanne og er fremsatt med hevnmotiv, uten at vi vil utdype dette nå. Vi ønsker en nøytral avgjørelse på de fakta som nå foreligger i saken, og ønsker derfor ikke å drøfte detaljer til pressen, sier Rising.

Det var 25. februar 2016 at Statens helsetilsyn fikk brev fra Fylkesmannen i Vestfold om en tilsynssak vedrørende legens atferd overfor en pasient.

Politianmeldt

Saken ble politianmeldt og legen ble i 2016 siktet for å ha brutt straffeloven §193 «skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, et avhengighetsforhold eller tillitsforhold.»

I avhør forklarte legen at den private kommunikasjonen oppsto da han ikke lenger var fastlegen til pasienten. Han avviser også noen form for fysisk kontakt med vedkommende som har en langvarig psykiatrisk sykehistorie.

Ifølge Sør-Øst Politidistrikt har politiet gjennomgått saken og valgt å henlegge den.

– Det er viktig å være klar over at ikke all upassende oppførsel er straffbare forhold. Det er en stor gråsone der, sier politiadvokat Cecilie Gulnes i Sør-Øst politidistrikt.

Politiadvokat Cecilie Gulnes

Politiadvokat Cecilie Gulnes i Sør-Øst politidistrikt

Foto: Marianne Holden / NRK

I Helsetilsynets vurdering står det at legen ikke har vist tilstrekkelig innsikt i hva slags skadevirkning pasienten kan påføres når en lege-pasientrelasjon privatiseres.

– De aktuelle handlingen er etter vår vurdering av en så alvorlig karakter at vi finner det nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon, står det i dokumentet.

Viktig med tillit

Torunn Grinvoll, pasient- og brukerombud i Vestfold, sier på generelt grunnlag at tillit mellom helsepersonell og pasienter er essensielt.

Torunn Grinvoll

TILLIT: Pasientombud, Torunn Grinvoll sier det er viktig med tillit mellom pasient og helsepersonell.

Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

– De som trenger behandling er ofte i en sårbar situasjon, og dersom tilliten mellom helsepersonell og pasient brytes, kan det hindre pasienten å få ønsket behandling, sier Grinvoll.

Ifølge tall fra Statens helsetilsyn har 447 helsepersonell fått administrative reaksjoner i 2016 og fram til 14. september 2017.

Slike reaksjoner kan være en advarsel, tap av rekvireringsrett eller autorisasjon. 22 av disse tilfellene er i Vestfold.