Larvik sentrum stengte i 15 minutter

Kommunepolitikerne i Larvik er uenige om Nordbyen kjøpesenter utenfor sentrum skal få lov til å utvide. I dag mobiliserte butikkene i sentrum foran kommunestyrets behandling neste uke.

Butikkeiere i Larvik mobiliserte

Butikkeiere og ansatte i Larvik samlet seg på Larvik torg klokken 12 torsdag for å stå samlet om sentrumsutvikling.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

De borgerlige partiene i Larvik går for utvidelse av Nordbyen, de rødgrønne sier nei.

Sentrumsbutikkene låste dørene og samlet seg på torget i Larvik.

"Kom og vis din støtte til liv og puls i sentrum!" var oppfordringen initiativtakerne kom med.

Spørsmålet er hvorvidt Nordbyen kjøpesenter skal få utvide. Leder i Larvik by AS, Ole Martin Holte, mener butikkene i sentrum står i fare dersom det skjer.

Ole Martin Holte

Ole Martin Holte, leder i Larvik by AS, mener byutvikling er veien å gå for å få en attraktiv kommune både for bedrifter og innflyttere.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– Det kommer gradvis til å skje, dersom vi fortsetter å smøre tynt utover med næringsetableringer rundt om i kommunen.

Senterleder ved Nordbyen, Stig Eriksen, mener derimot at Larvik er tjent med flere tilbud.

– Totalt sett trenger Larvik større styrke for å være konkurransedyktig, og holder larviksfolk i byen.

Stig Eriksen

Stig Eriksen er senterleder ved Nordbyen kjøpesenter. Han ønsker utvikling også der.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– Vi må utvikle sentrum

Holte er imidlertid sikker på at det er sentrum som gjelder.

– Store forskermiljøer sier det er bysentrum man må satse på for å være en attraktiv kommune. Det innebærer å tiltrekke seg mer enn bare handelsvirksomheter, men også kontorarbeidsplasser og ny beboere.

Senterleder Eriksen mener det må skje en parallell utvikling.

– Vi kan ikke sitte, i år etter år, og vente på sentrum skal utvikle seg. Dette må gå parallelt med utviklingen av Nordbyen, for Larvik mangler i dag flere konsepter som gjør at vi får betydelig handelslekkasje, forklarer han.

Nordbyen kjøpesenter

Nordbyen kjøpesenter i Larvik.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

En handelsanalyse fra 2013, bestilt av kommunen, hadde Larvik en handelslekkasje på 300 millioner kroner, ifølge Eriksen.

De ansatte må ha sikre jobber

550 personer jobber i dag i forretningene på Nordbyen kjøpesenter. Det må vi huske på, sier Eriksen.

– De trenger å sikre sine arbeidsplasser. Vi velger å se på det slik at hele Larvik må styrkes. Det er opp til sentrum selv og ta denne utfordringen et sterkt Nordbyen byr på. Jeg tror ikke metoden for å styrke sentrum er å strupe Nordbyen, sier senterleder Stig Eriksen.