Krever fri dagen etter festen

Ansatte i Tønsberg kommune har gått til rettssak for å få fri på sankthansdagen.

Sankthansfeiring på Ringshaug utenfor Tønsberg

Sankthansfeiring med bål har lange tradisjoner i Vestfold. Bildet er fra Ringshaug utenfor Tønsberg i 2005.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

- Fri på sankthansdagen er vår siste arv fra vikingtiden som fortsatt lever, sa historiker Jan Erik Ringstad i Tønsberg tingrett tirsdag.

Han vitnet i saken der kommuneansatte vil ha tilbake fri på sankthansdagen, en fridag som ble tatt fra dem i 2011. Ringstad er konservator og historiker, og jobber på Hvalfangstmuseet i Sandefjord. Han sier at sankthansfeiringen fra gammelt av hadde sine skikker, og at fri dagen etter sankthansaften var en viktig del av feiringen.

Jan Erik Ringstad

Konservator og historiker ved Hvalfangstmuseet i Sandefjord, Jan Erik Ringstad, mener fri på sankthansdagen bør gjeninnføres i Tønsberg.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

– Da var det faste og det var forbudt å arbeide. Du måtte betale bot til biskopen dersom du ikke overholdt det, og det var også pålegg om samvær, sier Ringstad.

– Fridagen er en del av vår immaterielle kulturarv, og må beholdes.

– Sedvane med fri dagen etter festen

10 fagforeninger i Tønsberg krever å få tilbake fridagen etter sankthansaften. Fridagen stod sterkt i Vestfold fram til 1990-tallet, men nå er det bare Sandefjord kommune som gir kommuneansatte fri sankthansdagen. Likevel mener de ansattes advokat, Kjetil Edvardsen, at de også i Tønsberg har rett til fri denne dagen.

– Fri på sankthansdagen gir anledning til å bevare å feire den viktige tradisjonen her i Vestfold, sier Edvardsen.

– Feiringen er jo på sankthansaften. Må man virkelig ha fri dagen etterpå?

– Det følger av tusen år gammel sedvane, så det mener vi fremdeles skal gjelde. Det er som med julaften, det er egentlig første juledag som er helligdagen. Slik er det med sankthans også, sankthansdagen er festdagen mens sankthansaften er feiringen kvelden før.

Partene i rettssak om fri på sankthansdagen i Tønsberg kommune

Kjetil Edvardsen og Kjetil Bjørntvedt representerer de kommuneansatte i rettssaken, mens advokat Cecilie Roaldsøy Sæther og personalsjef Aase Hovland Volle representerer Tønsberg kommune.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Kommunen mener fridag er urettferdig

Da Tønsberg kommune avviklet fri på sankthansdagen i 2011, argumenterte de med at fridagen ble urettferdig siden ikke alle i kommunen fikk fri, blant annet ansatte i helse- og omsorgssektoren.

I stedet fikk alle ansatte en ekstra fridag de skulle bruke på helsefremmende tiltak. Men denne dagen ble for dyr i en tid da kommunen hadde dårlig økonomi, og avtalen ble avviklet i 2014.

Da mente de kommuneansatte at de skulle ha tilbake fri på sankthansdagen, og det er dette Tønsberg tingrett nå skal ta stilling til.

– Trenger åpne barnehager

Kommunens advokat, Cecilie Roaldsøy Sæther, mener det er naturlig at ordningen med fri på sankthansdagen er avskaffet.

– Fridagen praktiseres ikke lenger i andre deler av Tønsberg. Det er nesten bare kommunalt ansatte som har hatt fri denne dagen, sier Sæther.

– Mange må jobbe denne dagen, og trenger blant annet åpne barnehager og at offentlige kontorer er tilgjengelige når det ikke lenger er en fridag for folk flest.

Det er satt av tre dager til rettssaken, som startet mandag.