Jakten på bakmenn droppes

Etterforskningen av narkotikasaker blir prioritert etter sannsynligheten for å ta bakmenn.

Narkotikasalg
Foto: Knut Fjeldstad / Scanpix

Flere narkotikasaker NRK har sett på, viser at jakten på bakmenn ikke følges opp fordi det koster for mye.

Økonomiske grunner fører til at flere narkotikasaker ikke blir etterforsket videre mot eventuelle bakmenn. I april i år ble en statsborger fra Gambia dømt til ubetinget fengsel i to år og ti måneder, etter at han i januar ble tatt med drøye 450 gram heroin i to par sko ved Sandefjord Lufthavn, Torp.

Det ble konstatert telefonkontakt mellom gjerningsmannen og en tidligere narkotikadømt oslomann. Den gambiske statsborgeren hadde også hatt samtaler med en annen oslomann, som er kjent fra narkotikamiljøet i hovedstaden. Men det ble ikke foretatt etterforskning mot eventuelle bakmenn i denne saken. Politimesteren, som uttaler seg på generelt grunnlag, vil ikke si at jakten på godt organiserte bakmenn nedprioriteres.

- Hvis vi for eksempel tar en kurer, og vi ser at vi ikke har en så sterk tilknytning opp mot en bakmann, sett opp mot hva vi må putte inn av etterforskerressurser, at vi da velger å ikke forfølge det, sier politimester i Vestfold, Benedicte Bjørnland.

Lettere å slippe unna

Det kan virke som at desto vanskeligere det kriminelle nettverket gjør det for politiet å finne narkohaiene på toppen av hierarkiet, desto lettere er det å slippe unna videre etterforskning. Men det er ikke politimesteren enig i.

- Det er for enkelt å si at det er for vanskelig, og dermed så legger vi det bort. Det blir en helhetsvurdering i forhold til alt annet vi holder på å etterforske, sier hun.

- De gjør en god jobb

Statsadvokat i Vestfold og Telemark Kjetil Omholt, mener Vestfold politidistrikt er blant de beste i landet når det gjelder etterforskning og oppklaring i narkotikasaker.

Omholt mener at Vestfold politidistrikt gjør en god jobb.

- Når vi ser på landsstatistikken så ligger Vestfold veldig godt an både med hensyn til oppklaring og saksbehandlingstid, sier han.