NRK Meny
Normal

Høgskolen har fått anmerkning

Maritime utdanninger ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold mangler godkjenning.

Høgskolen i Vestfold

MANGLER GODKJENNING: – Anmerkningene vil ikke få konsekvenser for elevene, sier rektor Petter Aasen.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Verken bachelorgrad i marinteknisk drift og nautikk eller fagskoleutdanningene dekkoffiser og maskinoffiser ved Fagskolen i Vestfold ble godkjent etter at NOKUT førte tilsyn ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

– Vi har fått tre anmerkninger som vi må rette opp innen et år. Den ene anmerkningen går på relasjonen mellom fagskole og høgskole, og hvordan vi innpasser fagskole-studenter inn i vårt program. Der ønsker de en redegjørelse, forklarer rektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Petter Aasen.

Rektor ved HBV, Petter Aasen

Rektor ved HBV, Petter Aasen.

Foto: Kristine Masdal Aadne / NRK

Vil ikke påvirke studentene

– Og så har vi ikke klart å legge fram tilstrekkelig dokumentasjon i forhold til eksamensordningen og hvordan vi utnevner sensorer, og der ønsker de også en redegjørelse. Det samme gjelder punkt tre, som går på fagmiljøets sammensetning. Vi må redegjøre for kompetanseprofilen der.

Aasen understreker at anmerkningene ikke vil få konsekvenser for elevene.

– Utdanningsløpet blir godkjent. Både bachelorgraden og sertifiseringen som sjøfartsdirektoratet godkjenner, sier han.

Ikke fornøyd

NOKUT har konkludert med at kravene som gjelder for høyere utdanning eller fagskoleutdanning ikke er oppfylt. Høgskolen må dokumentere konkrete endringer og resultat innen året er omme, dersom det ikke gjøres vil akkrediteringene trekkes tilbake.

– Vi er ikke veldig fornøyde med at vi ikke har klart å dokumentere dette godt nok, så her er det et arbeid å gjøre frem til fristen går ut, sier Aasen.