Her er skolen hvor «ingen» slutter

Og det er takket være lærere som motiverer og systematisk arbeid med å være tett på elevene.

Re videregående skole

De ni siste årene har tallet på elever som slutter ligget på mellom 0,5 og 2 prosent.

Foto: Re videregående skole / Privat

Ifølge Utdanningsdirektør i Vestfold, Øyvind Sørensen, er én prosent sluttere i skoleåret 2014/2015 blant de aller laveste i Norge.

Rektor ved skolen, Cecilie Langklep Bjørnøy, tror det er urealistisk å håpe på et enda lavere tall.

– De siste ni årene har vi ligget mellom 0,5 og to prosent frafall hvert skoleår, mindre enn det går det nesten ikke an. Det vil alltid være noen som slutter av forskjellige årsaker, sier hun.

Også mange som består

Cecilie Langklep Bjørnøy

Cecilie Langklep Bjørnøy har all grunn til å smile bredt. Hun er rektor ved den videregående skolen i Vestfold som har færrest elever som slutter.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Re er i best i klassen i Vestfold også når det gjelder andelen elever som fullfører og består den videregående opplæringen med sine 82,1 prosent. Nøtterøy er nærmest med 81,1 prosent og Thor Heyerdahl i Larvik følger deretter med 80,4 prosent som fullfører og består.

Mens andre skoler i landet ligger 15 prosentpoeng bak Re.

Oppskriften er systematisk jobbing

Godt gjort av Re, mener Øyvind Sørensen.

Øyvind Sørensen

Utdanningsdirektør Øyvind Sørensen i Vestfold fylkeskommune sier at Re videregående skole er blant skolene i landet med færrest antall sluttere.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

– Et meget godt tall. Re er en skole med både studie- og yrkesforberedende tilbud og ligger med andre ord høyt på begge deler. Noe av utfordringen i Vestfold er at mange elever fullfører skolen, men stryker i ett eller flere fag. Men Re er gode også i den sammenheng.

Rektor Bjørnøy forklarer de gode tallene slik:

– Årsaken er jobbing over mange år. Vi har bygget opp et system for å følge opp elever, og sjekker at de følger den læringsutviklingen de skal og at de trives.

– Lærerne er alfa omega

Skolen har også tett samarbeid med ungdomsskolen allerede før 10.-klassingene kommer inn på videregående. De har også tett oppfølging og samtaler med elever og foresatte.

– Vi har også veldig gode kontaktlærere. De er førsteinstans og fanger opp elever, og strekker seg langt for å motivere elevene, sier Bjørnøy.

Lærlingene inngår ikke i disse resultatene, som er foreløpige tall fra analyseverktøyet PULS. De endelige resultatene foreligger i desember 2015.

Fotballelever fra Re videregående skole

Mange velger Re videregående skole på grunn av idrettsfagstilbudene. (Arkivfoto)

Foto: Per Foss / NRK