Henlegger metalldetektorsak

Politiet har henlagt en sak om mistanke om bruk av metalldetektor og graving på et fredet område på Fevang i Sandefjord. Årsaken er at politiet hadde få spor å gå etter. Politiet etterforsker en annen sak for brudd på kulturminneloven etter at innleveringspliktige funn fra en gård i Holmestrand ikke skal ha blitt gitt til politiet eller fylkeskommunen.