NRK Meny
Normal

Gammel trussel gir fortsatt sykdom

At asbest er helsefarlig, har vært kjent i over 30 år. Likevel jobber både håndverkere og private med asbest uten å beskytte seg eller deponere materialene forsvarlig.

Asbestbeskyttelse

ASBEST: Ingen asbestfibre skal slippe ned i lungene på sanerer Marius Bartkus.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Iført vernedress, heldekkende maske med lufttilførsel, hansker og trekk over skoene er Marius Bartkus klar for å ta fatt på arbeid med asbest.

Asbestbeskyttelse

BESKYTTELSE: Sanerer Marius Bartkus er alltid beskyttet når han jobber med asbest.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Han er sanerer i firmaet Frontmaster AS på Nøtterøy hvor alle ansatte blir kurset før de får jobbe med det helsefarlige stoffet.

Slike sikkerhetstiltak er ikke alle like gode til å gjennomføre, forteller Conny Bruun i Arbeidstilsynet i Vestfold.

Mange bekymringsmeldinger

I løpet av 2015 har Arbeidstilsynet fått 11 tips om ulovlig asbestsanering i Vestfold. De gjelder fjerning av stoffet uten verneutstyr, og at asbestplater ikke blir forsvarlig håndtert.

Conny Bruun

SJANSESPILL: Conny Bruun i Arbeidstilsynet i Vestfold sier det er et sjansespill å jobbe med asbest uten beskyttelse.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

– Gjennomsnittlig får vi bekymringsmeldinger mellom én til fire ganger i måneden, sier Bruun, som har inneklima som sitt hovedfelt i Arbeidstilsynet.

I henhold til henne er det trolig også mange som fjerner asbest uforsvarlig uten at Arbeidstilsynet får tips.

– Mange private tenker at «de skal bare» når det dukker opp materialer som kan inneholde asbest. Det gjelder også useriøse firmaer. Men asbest er like farlig nå som før, sier Bruun.

Hun understreker at asbestfibrene kan føre til lungesykdommer og kreft, og at stoffet har vært forbudt å bruke her i landet siden 80-tallet.

Kan stoppe arbeid

Kirsti Grimsland

STOPP: Kirsti Grimsland, avdelingsleder for Miljørettet helsevern i Vestfold, sier de kan pålegge stopp i uforsvarlig arbeid med asbest.

Foto: Privat

Når bekymringsmeldingene kommer til Arbeidstilsynet videreformidles de til fylkets avdeling for Miljørettet helsevern. Der forteller avdelingsleder Kirsti Grimsland at de kan gripe inn også når private fjerner asbest i sin egen bolig.

– Private har lov til å fjerne asbest, men vi kan pålegge at arbeidet stoppes og at det ikke kan fortsette før det gjøres på en forsvarlig måte, det vil si at man ikke sprer asbestfibre til omgivelsene.

Grimsland sier det er viktig at for eksempel knekte eternittplater ikke blir liggende i hager eller kastes i naturen. Alt asbestholdig skal pakkes i plast og kastes på anviste steder på avfallsplassene.

Er det asbest?

Rune Beck Frediksen

KURS: – I vårt firma kurses alle ansatte før de får jobbe med asbest, sier Rune Beck Fredriksen, daglig leder i Frontmaster AS.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Asbest ble mye brukt i bygg satt opp på 60- og 70-tallet, men hvordan skal man vite om stoffet finnes i det man fjerner når det jobbes med eldre bygg? Det er ikke alltid like lett, forteller Rune Beck Fredriksen, daglig leder i saneringsfirmaet Frontmaster AS.

– Eternitt på vegger eller tak kan man se, men finner man for eksempel gamle plater som ligner på gips kan det være lurt å ta prøver.

Han understreker samtidig at privatpersoner som velger å fjerne asbest selv må bruke beskyttelsesdress og godkjent støvmaske.

Hos Arbeidstilsynet har Conny Bruun et klart råd.

– Stopp opp hvis du mistenker noe, kartlegg og få eventuelt et firma til å sanere, slik at du beskytter deg som privatperson eller arbeidstakerne dine.

Asbest pakket i sekker

ASBEST: Asbest pakket ned i sekker.

Foto: Frontmaster AS