NRK Meny
Normal

Frykter økt vannføring og forurensing

Grunn- og bekkeeiere roper varsku om den forekommende Ikea-utbyggingen på Danebu i Sandefjord. De frykter økt vannføring og oversvømmelser av jorder.

Stig Tanum

Denne fangdammen måtte Stig Tanum selv bygge for å dempe vannhastigheten på vannet som renner fra E18 ved Sandefjord. Nå vil han være tidlig ute og si fra at Ikea-utbyggingen, og økt vannføring, kan få store konsekvenser for vassdragene i området.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Årsaken er enkel. Et enormt område på Danebu-tomta i Sandefjord dekkes med asfalt og hustak. Alt regnvannet får da ikke lenger et naturlig sted å ta veien.

– Solbergbekken blir allerede nå oversvømt ved større nedbørsmengder og deler av jordene våre blir fulle av vann, sier leder i Solberg grunneierlag og Solbergbekkens bekkelag, Stig Tanum.

Solbergbekken

OVERSVØMT: Slik ser Solbergbekken ut etter store nedbørsmengder. Som vi ser er jordene på høyre side oversvømt.

Foto: Stig Tanum / Privat

Etter at E18 ved Sandefjord ble bygget, måtte flere grunneiere bygge fangdammer for å dempe vannhastigheten og utgraving av bekkeleier.

– Vi ble beroliget den gangen med at fordrøyningsbasseng og drenering var tilstrekkelig dimensjonert, det har vi smertelig fått erfare at ikke stemte, sier Tanum.

– Kan føre til avlingssvikt

Nå vil han og de andre grunneierne være tidlig ute og varsle hva som venter dersom utbyggeren ikke gjør en god nok jobb. I forarbeidet og tiltaksplanen står det, ifølge Tanum, at det skal tilføres mer vann i vassdraget.

Solbergbekken

Svært høy vannføring i Solbergbekken en regnværsdag. Stig Tanum frykter at det kan bli enda verre i fremtiden.

Foto: Stig Tanum / Privat

– Blir jordene oversvømt, får vi avlingssvikt. I tillegg blir gjødsel og næringsstoffer blir vasket ut i bekken og tilført i Goksjø, sier Tanum, som også påpeker at forurensing fra asfalt, dekk og biler også kommer til å havne i bekken.

Kommunen mener tiltakene er tilstrekkelig

Et konsulentfirma har lagt planer for hvordan avrenning fra Ikea ikke skal gå utover bekkene i området. Denne planen har Sandefjord kommune og teknisk sjef Hans Øvrum tiltro til.

– Ja, vi mener tiltakene som er foreslått er tilstrekkelig til å håndtere den avrenninga som kommer fra området, sier Øvrum.

Tanum har også tiltro til konsulentplanene, men vil likevel være føre var.

– Da E18 ble bygget var det ingen som varslet om at vi kunne få slike konsekvenser. Hvis vi får problemer senere i forbindelse med Ikea-utbyggingen, må vi kunne gå til noen å si at; dette har dere påført oss, og at vi har prøvd å si ifra, forklarer Tanum.

Stig Tanum

Stig Tanum er leder i Solberg grunneierlag og Solbergbekken bekkelag.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Han ønsker at bekkens løp blir steinsatt for å ruste den for store vannstrømmer.

Sandefjord kommune har satt betingelser på at det skal være avrenning i området som bekkene skal ta imot, og skal følge opp hvordan dette går i fremtiden.

I en kort kommentar til NRK, sier prosjektutvikler i Ikea, Pål Walberg, at planen er ute på høring, og at de er åpne for innspill og dialog.