Frykter at folk plukker giftig sopp

Det er skandaløst at Mattilsynet ikke lenger driver med soppkontroll, mener lokal soppkontrollør.

Steinsopp
Foto: Jannicke Farstad / NRK

Det bugner av sopp i skogen denne høsten, og det rapporteres om fulle kurver med godsaker mange steder. De fleste av oss vet at det kan være livsviktig å vite forskjell på spiselig og giftig sopp, men det skjer forvekslinger.

Les også:

Innvandrere tar feil

Stein O. Seglen
Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

Stein O. Seglen er soppkontrollør i Tønsberg soppforening. Foreningen driver et frivillig arbeid for å informere om sopp. Seglen roper et varsko. Han vil at det offentlige igjen skal begynne med soppkontroller.

– Det er ikke alle steder det er soppforeninger som driver slik vi gjør. Det har vist seg at enkelte innvandrergrupper kan ta fryktelig feil av sopper. Det viser seg at særlig innvandrere fra Asia kan forveksle sopp.

Skandaløst av Mattilsynet

Derfor er det så viktig at det finnes gode muligheter til å kontrollere fangsten etter soppturen, mener Seglen. Etter hans mening er det skandaløst at Mattilsynet ikke lenger driver med offentlige soppkontroller.

– i 2006 ble den offentlige soppkontrollen i Oslo lagt ned etter 75 år. Her i Tønsberg ble den lagt ned etter 30 år. Sopp er viktig næringsmiddel. Det er like bra som grønnsaker, og det står tonnevis av god matsopp ute i skogene våre.

Seglen er ikke imot tilsynets blåskjellkontroll, men stiller spørsmål ved hvorfor Mattilsynet bruker store ressurser på blåskjell når sopp etter hans mening er et atskillig farligere næringsmiddel.

– Sopp er en privatsak

Stig Atle Vange.
Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Distriktssjef Stig Atle Vange ved Mattilsynet i Vestfold sier at Mattilsynet i 2006 konkluderte med at soppkontroller ikke var en oppgave som tilsynet skulle bruke tid og ressurser på. Bakgrunnen for det er at plukking av sopp er et privat anliggende.

– Det å plukke sopp er noe man gjør som privatperson, som å plukke bær. Det er en risiko forbundet med å plukke sopp, og derfor må folk tilegne seg den nødvendige kunnskapen. Myndighetene ser det slik at vi må ha fokus på den maten som produseres for salg og omsetning.

Kan ikke se blåskjellgift

Når det gjelder sammenligningen mellom blåskjellkontroll og soppkontroll, sier han at han skjønner at spørsmålet kommer. Vange mener likevel det er forskjell på de to næringsmidlene.

– Giftig sopp kan man lære seg å unngå ved å skaffe seg kunnskaper om den. På blåskjell som inneholder gift er det ikke mulig å se forskjell. Der må det analyser og kontinuerlig overvåkning av algesituasjonen til.