Forsvinner dette?

Bør Vestfold, Buskerud og Telemark bli ett fylke, eller skal man heller jobbe tettere sammen? Dette er et spørsmål som skal utredes.

Vestfold fylkeskommune

Slik ser fylkeskommunens våpenskjold ut i dag. Hva skjer med det dersom de tre fylkene slås sammen?

Jobben ble sendt ut på anbud i dag, og oppdragsgiverne er fylkesutvalget i Buskerud og fylkestingene i Vestfold og Telemark. Det dreier seg om en forstudie, og bakgrunnen er en invitasjon fra kommunalminister Jan Tore Sanner, sier fylkesrådmann Egil Johansen i Vestfold.

– Vi skal få undersøkt fordeler og ulemper ved en sammenslåing kontra et tettere samarbeid uten sammenslåing.

Det er ikke helt klart hva som kan bli fylkeskommunenes fremtidige oppgaver, men Stortinget jobber med en stortingsmelding som skal legges fram til behandling til våren.

Mer av dagens oppgaver?

Vestfold blir ikke borte selv om fylket skulle slå seg sammen med Telemark og Buskerud, lover fylkesrådmannen.

– Det som er sagt så langt er at fylkeskommunene skal få en større rolle når det gjelder samfunnsutvikling i sin region. Vi venter på den beskrivelsen, men ting som klart peker seg ut er temaer som planlegging av arealbruk, kultur, næringsutvikling og hvordan bygge ut infrastruktur.

Dette er oppgaver fylkeskommunen jobber med i dag, men Johansen har oppfattet det slik at det kan bli mer av denne typen oppgaver.

Vil bygge på tidligere samarbeid

Egil Johansen

Anbudsdokumentene for en forstudie om en eventuell sammenslåing av Vestfold, Buskerud og Telemark ble sendt ut i dag, sier fylkesrådmann Egil Johansen.

Foto: Linn Løkken / NRK

De tre fylkene har forsøkt seg på en form for samarbeid tidligere også, i alle fall på enkelte områder. Da var det ikke snakk om en full sammenslåing, og det var fortsatt tre fylkesrådmenn og tre fylkesting. Det var delte meninger om hvorvidt det ble vellykket, sier Johansen.

– Men vi må se på erfaringer fra dette samarbeidet når vi trekker konklusjoner for det nye. Vi hyrer noen kloke hoder til å vurdere dette, men det jeg synes er viktigst er at politikerne snakker sammen og blir kjent med hverandre. Det blir til slutt en politisk beslutning.

Har under et år på seg

Forstudien skal se nærmere på tre hovedtemaer. Vil en større region utløse et større potensial for næringsliv, industri, bedre bomiljø og bedre byutvikling? Blir man mer effektiv ved en sammenslåing? Og hvordan blir fylkenes forhold til kommunene?

Politikerne skal behandle saken tidlig neste høst for å se om dette er noe å gå videre med. Kommunalministeren vil ha et svar i løpet av høsten 2016.