Får penger til kyststi

Miljødirektoratet gir Sandefjord kommune 190.000 kroner til å sikre områder syd på Brunstad. Pengene skal brukes til erstatning for områder som inngår som del av kyststien. Til sammen er det bevilget 440.00 kroner til prosjektet fra Miljødirektoratet og det dekker halvparten av kommunens utgifter. Det var Stokke kommune som startet arbeidet med kyststien.