NRK Meny

Får ikke holde åpent på julaften

Fiskebutikken Brødrene Berggren i Sandefjord får ikke lov av fylkesmannen å holde åpent på julaften. Fylkesmannen begrunner avslaget med at det ville blitt urettferdig for andre ferskvarebutikker hvis bare Berggren fikk holde åpent. Butikken søkte om å holde åpent tre timer på julaften, som i år er på en søndag.