Få vil bli gartnere

– Situasjonen i gartnerutdanningen er kritisk, mener Runar Wold, daglig leder i Vestfold Landbrukstjenester. I dag er det et krisemøte om gartnerens fremtid i Oslo, hvor blant annet Gartnerforbundet og folk fra næringen fra hele landet er invitert. De skal finne ut hva de må gjøre for å få flere til å velge gartnerfaget.