NRK Meny
Normal

Er sjøørreten på hogget?

Fiskebestanden i Oslofjorden har vært under lupen lenge, men da har det ofte vært snakk om at torsken forsvinner. Hvordan står det til med sjøørreten?

Fiske
Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

– Hvorfor er det så lite fisk i Oslofjorden?

Spørsmålet kommer fra sportsfiskere som registrerer at fangstene har blitt mindre de siste årene. Og flere forskere gir dem i alle fall delvis rett. Særlig er altså torsken utsatt.

Les også:

Betydelig nedgang i torskebestanden

Mindre torsk langs Skagerrak-kysten

I disse dager står det fiskere langs grunner, holmer og strømmer ved Oslofjorden. Noen med vadere og fluestenger, andre på fast grunn med slukstanga. De fleste er ute etter sjøørreten, trolig den viktigste sportsfisken i Vestfold.

Men får de noe? Hvordan står det egentlig til med sjøørretbestanden i fjorden?

– Opp med minstemålet

Øyvind Fjeldseth

Vi trenger økt oppmerksomhet på fiskeressursene i Oslofjorden, sier fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth i NJFF.

Foto: Åsgeir Størdal/ NJFF

Sist helg ble Oslofjordkonferansen arrangert i Horten i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). "Oslofjorden, Norges viktigste friluftsområde, står under press", het det i invitasjonen til konferansen. Tema var forvaltning av fiskeressursene i fjorden, sier fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth i NJFF.

– Når det gjelder sjøørreten, kan det se positivt ut på Skagerrak-kysten, men det er viktig med tiltak for å trygge og øke bestanden. I tillegg til kultivering av bekker og elver, bør minstemålet på 35 centimeter økes til 40–45 centimeter slik at fisken rekker å bli kjønnsmoden før den fanges.

Vil verne gytebekkene

Sjøørretprosjektet i Vestfold ble startet for å hindre at sjøørretbekker blir ødelagt av inngrep, forurensning og annen menneskelig påvirkning. Et viktig mål er også å gjennomføre tiltak for å øke produksjonen av sjøørret.

– Vi har blant annet rustet opp et par sjøørretbekker på Tjøme i samarbeid med kommunen. Generelt kan vi si at kommunene spiller på lag når det gjelder slike tiltak, sier Per Ove Nilsen. Han er kontaktperson for sportsfiskeutvalget i Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening.

Det er foreningene i samarbeid med grunneierne og andre interesserte som har den viktigste rollen i kultiveringsarbeidet. Det er omkring 100 større og mindre vassdrag i Vestfold der man med sikkerhet vet at det er sjøørret. Bedres gyteforholdene regner man med at det vil gi positive langtidsvirkninger på bestanden av sjøørret.

Lojale sportsfiskere

Egil Soglo

Egil Soglo i Statens naturoppsyn synes de fleste sportsfiskere har et ansvarlig forhold til kultivering av sjøørret.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Andelen av sportsfiskere har økt de seinere årene, og når det gjelder fisket etter sjøørret hviler det et ansvar på dem for å bidra til økt bestand. Øyvind Fjeldseth i NJFF sier at mange fiskere er flinke til nettopp det.

– Pilotundersøkelser viser at opptil 70–80 prosent av sjøørreten som fanges blir satt ut igjen.

Det kan oppsynsmann Egil Soglo i Statens naturoppsyn i Vestfold bekrefte. Han mener sportsfiskere flest opptrer klokt og følger de lover og regler som gjelder.

– Moderne sportsfiskere er ikke nødvendigvis ute etter å spise fisken. Derfor blir en god del fisk satt ut igjen. Det er også færre tilfeller av ulovlig garnfiske etter sjøørreten de siste åra.

Vil telle fisk og fiskere

Mange mener at Oslofjorden er Norges beste fiskevann. Men ingen vet hvor mange sportsfiskere det egentlig er som bruker fjorden. Ikke vet vi så mye om hva slags fisk de fanger heller, hvor de fanger den og hvor mange kilo som dras opp. Dette vil NJFF finne ut av.

– Tallgrunnlaget er for dårlig. Så vi samarbeider med Havforskningsinstituttet for å kartlegge omfanget, sier Øyvind Fjeldseth.

Sjøørret

Målet for mange sportsfiskere i disse dager.

Foto: privat