NRK Meny
Normal

Dronning Sonja på slagmarken i Re

Dronning Sonja besøker i dag Re i Vestfold og søker med metalldetektor på det som trolig er slagmarken der et av slagene på Re stod.

Dronning Sonja på besøk i Re.

Dronning Sonja søker med metalldetektor sammen med formann i Norsk metallsøkerforening Per Kristian Bjor.

På gården Linnestad søndre pågår det nå arkeologisk feltarbeid som en del av prosjektet «Slagene på Re».

Ønsker å finne slagstedet

Prosjektet ønsker å finne rester etter Slagene på Re i 1163 og 1177. Formidling av kunnskap om historie, arkeologi og vitenskapelig metode er også et viktig mål.

Dronningen har en stor interesse av dette arbeidet, og får i formiddag anledning til å prøve seg med metallsøker på feltet.

Saken fortsetter under bildet.

Kjersti Jacobsen

Prosjektleder Kjersti Jacobsen viser noen av funnene som er gjort i Re.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Snorre Sturlasson slutter sin Heimskringla med slagene på Re.

Etter mange år med fred brøt det ut borgerkrig i Norge etter at Sigurd Jorsalfare døde i 1130. Dette medførte flere konflikter av ulik størrelse og intensitet mellom Birkebeinerne og Baglerne, og Re ble åsted for to blodige slag, begge omtalt i Snorres sagaer.

I det første slaget på Re i 1163 vant Erling Skakke, leder for de mektigste i landet, lendmennene, over Sigurd Jarl og opprørsflokken hans.

Ved det siste slaget på Re, i 1177, var kong Magnus Erlingsson en ung mann på 21 år. Han ledet hæren sin sammen med Orm Kongsbror, og nedkjempet opprørspartiet, birkebeinerne, som ble ledet av Øystein Øysteinsson Møyla.

Les om:

Slagene på Re

Slagene på Re er funnet

Ny teori om slaget på Re i 1163

Interessert dronning fant ikke noe

– Dessverre gikk ikke min skattejakt så veldig bra, men ordfører Thorvald Hillestad forærte meg en sølvmynt han fant. Den var med monogrammet til Oscar II fra 1890, sa dronningen da nrk.no spurte om besøket.

– Dronning Sonja forteller videre at bakgrunnen for besøket var at prosjektleder Kjersti Jacobsen fortalte om prosjektet ”Slagene på Re” på kongeparets fylkestur i juni i år.

– Dette synes jeg var så veldig spennende at jeg ville høre nærmere om slagene på Re. Vi kjørte jo også på noen av veiene i området under besøket i juni, og det førte til at jeg ønsket å se mer, sa dronningen.

– Det stod så lite i historieboken da jeg vokste opp, men hva er Slagene på Re, sa Dronning Sonja. Nå får vi kanskje vite mer om det, sa hun.

Dronningen sa også at det er veldig spennende at prosjektleder Kjersti Jacobsen er den eneste veiarkeologen i Norge og som da kan lese landskapet på en slik måte at hun kan oppdatere oss andre om kunnskap om noe som er så langt tilbake.

Dronningen på jordet i Re

Dronning Sonja fikk god informasjon da hun besøkte et feltarbeid på gården Linnestad søndre. Prosjktleder Kjersti Jacobsen orienterte og leder av Norges metallsøkerforbund, Per Kristian Bjor.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Søkt i flere år etter spor fra slagene


Arkeologer har over lengre tid forsøkt å finner ut mer om slagene, og ikke minst hvor de stod.

Det er gjort mange undersøkelser for å finne slagstedene. Bruk av metalldetektor har etter hvert blitt brukt mer og mer brukt, og det er gjort en rekke funn som tyder på at det kan være funnet et slagsted.