Slik sprenges Skjeggestadbrua

Etter planen går sprengsalven av klokken 14. Her er oversikten over hva som skjer før og etter.

Skjeggestadbrua sprenges på lørdag

Slik sprenges Skjeggestadbrua

Foto: Orbiton/Statens vegvesen

NRK sender direkte fra stedet lørdag klokken 13.00. Etter planen går sprengsalven av klokken 14.00. Se det her.

Allerede fredag kveld starter selve forberedelsene til sprengningen, da skal brua svekkes. Dessuten er det lagt ut om lag 2000 kubikkmeter med lecakuler under den delen av brua som sprenges. Leca-kulene skal fungere som pute for bruelementene når de faller ned.

Dette skjer lørdag

Om alt går etter planen er dette Vegvesenets kjøreplan:

Klokken 0900: Sikkerhetsbrief til alle involverte ved rivingsentreprenøren AF Decoms Jarle Bøckman.

Klokken 1000: Vakter settes ut på bestemte steder slik at uvedkommende ikke kommer inn i sikkerhetssonen og at skuelystne holder sikker avstand. Sikkerhetsavstanden er på 300–500 meter rundt selve brua.

Klokken 1030: Det søkes med drone i sikkerhetssonen.

Klokken 1130: Etterkontrollgruppen brifes.

Klokken 1300: Arvid Veseth i Statens vegvesen holder pressebrief.

Klokken 1350: AF Decom armerer sprengsalven. På grunn av de usikre grunnforholdene har ikke personell beveget seg under bruene. Alt arbeid er gjort av roboter eller av personell i kurver som har hengt fra den enorme kranen på stedet. Også ladingen av sprengsalvene har foregått på denne måten.

Klokken 1359: Signal for sprengning blir gitt.

Klokken 1400: Sprengning. Brua er på forhånd kuttet ved søyle nummer fire. Søyle fem og seks sprenges samtidig. Brua skal da falle fra søyle nummer fire til søyle syv, som er endestøtten for selve brobanen mot land.
Det henges opp forheng på begge sider av brua for å hindre sprut til sidene. Dermed blir det lite, om noe, innsyn.

Men NRK sender alt direkte på nett.

Klokken 1401: Signalet for gjennomført sprengning gis.

Klokken 1405: Det blir gjort en sikkerhetsvurdering med drone.

Klokken 1415: Etterkontrollgruppen gjør en sikkerhetsvurdering av anlegget. De skal inn og sjekke det sprengningstekniske resultatet og forsikre seg om at det ikke står igjen noe udetonert sprengstoff etter salven. I tillegg skal vegvesenet vurdere de geotekniske forholdene i bruområdet og tilstanden til den delen av brua som ikke er sprengt ned. Etter en totalvurdering blir sikkerhetssonen flyttet.

Grundig inspeksjon av nordgående løp etter sprengningen

Arvid Veseth

Arvid Veseth i Statens vegvesen.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Etterkontrollgruppen gjør en vurdering hovedsakelig av hvordan sprengningen har gått og sikkerheten i bruområdet. Men det store spørsmålet alle lurer på er om det nordgående løpet snart kan åpne igjen, slik at trafikken fra sideveinettet kan sluses ut på E18 gjennom Holmestrand igjen.

– Hvor kjapt gjøres det en sikkerhetsvurdering av det nordre løpet?

– Dette blir nok en av de tingene det blir stort trykk på i den kommende uka. Det er å få gjort inspeksjon, nettopp for å få vurdert tilstanden, sier Arvid Veseth i Statens vegvesen.