NRK Meny
Normal

Dette kan bli Vestfolds egen t-bane

Tom Olaf Kjær, NHOs representant i Plattform Vestfold, mener at togstasjon plassert på Bakkenteigen vil være et viktig gode for studenter ved Bakkenteigen.

Tønsberg stasjon

Jernbanestasjonen i Tønsberg kan bli en del av det Kjær kaller Vestfolds egen T-bane hvis det blir togstasjon på Bakkenteigen.

Foto: NSB

– Å ha en Vestfold-bane som går fra Drammen via Bakkenteigen, via Vestfoldbyene vil være kjempebra for studenter og lærere. Vestfoldbanen blir også som vår T-bane slik det er i Oslo, sier Kjær.

I går ble det kjent at 7 av 10 ønsker at en fremtidig Horten stasjon skal bli plassert på Bakkenteigen framfor på Skoppum i fremtiden. Undersøkelsen er utført av Sentio på oppdrag fra blant andre Høgskolen i Vestfold og Buskerud.

For alle studentene

5 000 studenter og lærere har Bakkenteigen som sin daglige arbeidsplass.

– Det er ikke bare Høgskolen i Vestfold. Det er Høgskolen i Vestfold og Buskerud som også nå skal inkludere Telemark for å bli et universitet, sier Kjær.

Kjær mener en fremtidig stasjon på Bakkenteigen er like viktig for andre byer i Vestfold som for Horten. Han påpeker at virkeligheten til studenter som for eksempel bor i Larvik, studerer på Bakkenteigen og i tillegg skal bringe og hente i barnehage får det mye lettere med en jernbane som går til Høgskolen.

– De fleste studentene på Bakkenteigen er dagstudenter. De bor ikke der. Vi må huske på at det er voksne studenter som er i flertall, sier han.

Uenighet om jernbane

Så mye som 50 prosent av norske jernbaneinvesteringer skjer i Vestfold. Viktige jernbanestrekninger, som tidligere er kommet på plass, er Barkåker-Tønsberg, parsellen Holmestrand med tunnelen og Eidangerparsellen.

Når det gjelder hvor Horten stasjon skal ligge er det stor uenighet blant de involverte i Plattform Vestfold, som består av Vestfold fylkeskommune, kommunene langs Vestfoldbanen, næringsliv og arbeidstakerorganisasjoner.

Et viktig argument mot stasjon på Bakkenteigen med ny jernbanetrase er at store landarealer vil bli berørt.

Hvor stasjonen plasseres skal være avklart i 2016, etter politisk behandling og folkeavstemning. Den endelige avgjørelsen blir tatt i Stortinget.