NRK Meny
Normal

Departementet ser på ansvarsforhold

Samferdselsdepartementet skal vurdere hvem som har hatt ansvaret for tunnelene på E18.

Samferdselsdepartementet vurderer nå
ansvarsforholdet knyttet til bygging av tunneler på E18 gjennom
Vestfold, sier statssekretær Steinulf Tungesvik fra Senterpartiet.

Denne vurdering skjer ifølge Tungesvik parallelt med at
veivesenet er i full gang med å gjøre flere tunneler på den vel
seks år gamle motorveien trafikksikker. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete sa onsdag at hun ikke utelukker at
feilvurderinger i tunnelsikringen kan få konsekvenser.

- I det materiale som hun skal legge fram for Stortinget i mai, ser
departementet også på rollen til Statens vegvesen, sier hun. Jeg har forståelse for at det kreves at noen tar på seg ansvaret for dette, men for tiden er vi mest opptatt av å få tunnelene sikret, sier statssekretær Tungesvik. 

Tunneler frikjennes

Vegdirektoratet frifinner landets veitunneler for sikkerhetssvikt. Ingen av dem går gjennom fjell som har samme geologi som man finner i nordre del av Vestfold, heter det blant annet i undersøkelsen som Statens vegvesen har gjennomført om sikkerheten for samtlige norske veitunneler. Rapporten er bestilt av Samferdselsdepartementet.

Tungesvik sier at denne konklusjon også ble trukket av
ekspertgruppen som 15. februar la fram sin rapport etter
Hanekleivulykken sist jul. Nå har landets regionale veisjefer på rekordtid sikkerhetskontrollert veitunnelene i sine distrikter, og kommet til at de er godt bygget og at det ikke er forbundet med noen fare å bruke dem.

- Positivt

Og dette er en gladmelding både for det norske veivesen og for
publikum. Uhellet ved Hanekleivtunnelen utløste en grundig sjekk
av samtlige av landets tunneler.

- Nå har vi fått dokumentert at de andre tunnelene går gjennom godt fjell og at de er godt bygget. Ytterligere sikringsarbeid er ikke nødvendig, heter det i konklusjonen fra landets veisjefer, sier Tungesvik.

- Det er selvsagt positivt at veivesenet kan konkludere med at det er farefritt å kjøre gjennom landets  øvrige  veitunneler, sier informasjonsrådgiver Even Westerveld i Norges Automobil-Forbund. Samtidig mener vi at det er problematisk at det er veivesenet selv som har kontrollert disse tunnelene. Det er ikke  bra,og vi etterlyser på ny et uavhengig veitilsyn som kunne ha foretatt slike kontroller, mener Westerveld på vegne av NAFs vel 470.000 bilister.

- Slett arbeid

- For øvrig er det jo gjort en slett jobb ved tunnelene i nordre
del av Vestfold. Det er jo ingen bombe at geologien her er
dårligere enn i andre deler av landet, sier informasjonsrådgiver
Even Westerveld i NAF.

Ifølge NAF vil det 23. april bli offentliggjort en internasjonal
tunnelundersøkelse som understøtter at flere norske tunneler har
alvorlige sikkerhetsmangler.

(NTB)