De viktigste endringene i Vestfold

NRK.no oppdaterer fortløpende de viktigste resultatene fra valget i Vestfold.

Rune Høiseth og Dag Terje Andersen

Mannen som trolig blir ny ordfører i Larvik, Rune Høiseth (til v.) sammen med stortingspresident og lardøl Dag Terje Andersen.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Se resultater i din kommune her: Nrk.no/valgresultat

Siste prognoser: Høyre er vinneren, Frp er taperen

Alt om valget 2011

Petter Berg (H)

Petter Berg fortsetter som ordfører i Tønsberg.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

Tønsberg Frp ser ut til å gå på en solid tilbakegang etter at forhåndsstemmene er talt opp. Ut fra dem går partiet fra 12 til 4 representanter. Det var ikke uventet, heller ikke fra partiets egne representanter, etter at partiet har vært gjennom et svært turbulent år med politietterforskning og sterk indre splid.

Petter Berg (H) sitter trygt i ordførerstolen, for H får hele 7 representanter i tillegg til de 8 de hadde fra før. Nå skal det forhandles om varaordførervervet. Krf og Frp vil gjerne være med på den diskusjonen.

Nøtterøy Frp mister 3 plasser i kommunestyret på Nøtterøy. Men Høyre vinner de samme 3 stemmene, så da er det fortsatt blått på Nøtterøy. Bomlista er ute av kommunestyret etter dette valget, RV og SV samarbeider, men mister 2 av 5 plasser.

Tjøme Tjømelista ligger an til å miste 3 av sine 4 plasser etter årets valg. Høyre og Arbeiderpartiet er like store. Frp holder sine 4 plasser og dermed er makta flyttet fra Arbeiderpartiets nåværende ordfører til de blå. Høyres John Marthiniussen blir ordfører.

Horten Det er et brakvalg for Høyre i Horten, og den røde ordføreren siden 2001 sitter utrygt. Nils Henning Hontvedt og Arbeiderpartiet må ha støtte av Venstre, Sp og/eller Krf for å få fortsette etter årets valg. SV og Ap får 16 plasser i kommunestyret, det samme som Høyre får alene. Høyre har gått fram 7 plasser fra forrige valg.

Rødt er inne med 2 plasser og hvis de støtter sine røde kollegaer, så er det altså de tre partiene i midten som blir avgjørende.

Holmestrand Høyre i Holmestrand har blitt dobbelt så store. Krf får inn en representant. Det er en mer enn ved siste valg. Det kan bli jokeren i kabalen som skal legges etter valget.

Hof SV forsvant ut, Høyre styrket seg og nå er Hof blitt en trepartikommune. Sp og Ap er de to andre.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet er like store, med fire plasser hver. Men Høyre har 9 plasser alene og blir dermed alene med makta i Hof.


Sande SV og Ap har hatt flertallet i Sande etter at grovtellingen er ferdig. Men SV er nå ute av kommunestyret, så nå må Ap finne støtte i et annet parti. Venstre og Senterpartiet kan være aktuelle venner i maktens korridorer i Sande.

Svelvik Etter at grovtellingen er gjort i Svelvik, så viser det seg at Arbeiderpartiet går fra 6 til 3 representanter i kommunestyret. Høyre har også tapt en plass i kommunestyret. Nå blir det flerfarget i Svelvik.

Høyre og Frp har hatt flertallet i Svelvik – det har ikke gått så bra. Økonomien har vært tung og sparetiltak har blitt droppet, selv om behovet for å spare var til stede. Til slutt måtte de blå gå med på å innføre eiendomsskatt. Det satt langt inne.

Ordfører Knut Erik Lippert (H) stille ikke opp til valget i år. Han sier at det nå blir nødvendig for partiene å se bredt og lage allianser mellom flere partier.

Her i Svelvik har vi tradisjon for å samarbeide i flere retninger. Både Ap og H har vært sammen med hverandre og med andre partier gjennom årene.

Liv Grinde

Liv Grinde (Ap) kan bli sittende som ordfører hvis hun får støtte av Sp.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Lardal Det er to jokere i Lardal. Arbeiderpartiet er fortsatt størst, men det er en dalende tendens. Når SV forsvinner ut av kommunestyret, og Venstre og Krf kommer inn med én hver, så er det en dreining vekk fra venstre mot midten.

Høyre dobler seg i Lardal. Sp og H er nå like store, så der kan det bli en drakamp om ordførerkjedet som i sin tid ble laget til daværende Sp-ordfører. Kanskje går Sp til Arbeiderpartiet?

Larvik Arbeiderpartiets Rune Høiseth seiler opp som ny ordfører i Larvik. For med det resultatet som foreligger, er Venstre på vippen, og partiet har sagt at de ikke vil støtte Frp. Trolig har bråket i Larvik Høyre ført til at mange velgere har stemt på Ap isteden.

Sandefjord Pensjonistpartiet er ute av bystyret. Høyre er stabilt det største partiet i byen. Frp mister tre plasser, de vinner Arbeiderpartiet. Med 22 mandater blir det likevel flertall for Høyre og Frp, slik det ser ut etter forhåndsstemmene er talt opp.

Stokke Mangeårig ordfører fra Ap, Nils Ingar Aabol, gir fra seg ordførerkjedet til Høyres Erlend Larsen.

Andebu Senterpartiet går fra 1 til 4 representanter. Andebu får uansett ny ordfører i år. Den sittende fra Krf stiller ikke til valg. Når det nå er nesten ferdig talt viser det seg at halvparten av Krf-velgerne forsvant med ham. Sp, Krf og V blir viktige for begge blokker for å få makta.

Thorvald Hillestad

Thorvald Hillestad fortsetter som ordfører i Re kommune.

Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Re Samarbeidspartiene H og Krf øker med 6 representanter, Sp får 1 representant mens Frp og Ap mister en representant hver. Dermed ser det ut til at Thorvald Hillestad (Sp) fortsetter som ordfører med Arbeiderpartiets støtte.

Fylkestinget Da 13 av fylkets 14 kommuner var ferdig opptalt ved 1.30-tida, hadde Høyre fått 5 og Frp mistet 4 representanter i Vestfold fylkesting. Ap får trolig inn 1 representant til, mens SV ligger an til å miste den ene av sine to representanter.

Dermed fortsetter trolig Per-Eivind Johansen (H) som fylkesordfører. Alf Henriksen fra Rødt ser ut til å ha mistet plassen i fylkestinget. Han er en av ringrevene i politikken og har sittet i fylkestinget siden 1995.

Valgdeltakelsen i Vestfold ser ut til å ligge på mellom 59 og 65 prosent denne gang. Det betyr at valgdeltakelsen trolig er noe høyere enn ved forrige kommune- og fylkestingsvalg i 2007. Den gang var den gjennomsnittlige deltakelsen i Vestfold på 59,4 prosent (kommunevalget) og 56,0 prosent (fylkestingsvalget).