NRK Meny
Normal

Bryggebråk kan stanse gårdsdrift

Både Fylkesmannen i Vestfold og Nøtterøy kommune vil at denne brygga fjernes. – Hvordan skal jeg nå få bygd opp gården her, spør grunneieren.

Brygge på Bjerkøy

Både grunneier og Nøtterøy kommune er enige om at restene av denne brygga sør på Bjerkøy er skjemmende og farlig. Men der stopper enigheten.

Foto: (Nøtterøy kommune)

Historien starter så langt tilbake som 1987, da grunneier Einar L. Koefoed fikk satt opp ei brygge på Bjerkøy i Nøtterøy-skjærgården for å frakte tømmer fra øya til fastlandet.

Brygga besto av en jernlekter fylt med stein, og i årenes løp har brygga rustet i stykker. I vår påla Nøtterøy kommune grunneieren å fjerne restene innen 8. juli, med en tvangsmulkt på 500 kroner dagen dersom pålegget ikke ble fulgt.

– Uklokt vedtak

Koefoed klaget på vedtaket. Nå har fylkesmannen behandlet klagen og kommet til at den ikke tas til følge.

– Jeg synes det var et uklokt vedtak. For meg er dette en uheldig utvikling fordi jeg nå ikke vet hvordan jeg skal få fraktet vekk tømmeret, sier Koefoed.

Koefoeds familie drev gårdsdrift på den 650 mål store eiendommen på Bjerkøy i mange år. Nå har han planer om å bygge opp ny drift med avl og oppdrett av islandshester.

– Til det trengs beitemark og bygninger, og derfor har jeg planer om å hogge minst 3000 kubikkmeter tømmer. Det tilsvarer 75 lastebillass, og jeg har ingen andre steder å frakte det vekk på enn via denne brygga.

Vet ikke hva han skal gjøre

Koefoed er helt enig i at brygga slik den ligger i dag ikke er pen å se på, og han sier at han vil følge pålegget om fjerning. Men helst ville han ha satt i stand brygga.

Kommunen mener det må finnes en annen løsning enn ei permanent brygge på dagens plassering siden den oppfatter hogsten som en engangsforeteelse. Det er feil, sier Koefoed.

– Det er ikke snakk om en engangsforeteelse, for om 10–15 år må det hogges her igjen. Så hvordan jeg skal få gjennomført planene om ny gårdsdrift nå, vet jeg faktisk ikke.

Positive til planer

Margrethe Løgavlen

Kommunaldirektør for teknisk sektor, Margrethe Løgavlen, sier at det er mulig for grunneieren å søke om å bygge ei helt ny brygge. – Det vil være en ny prosess, men kommunen vil sannsynligvis se positivt på det.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

I Nøtterøy kommune er man positive til Koefoeds planer om å bygge opp gården, og i et møte mellom kommunen, grunneieren, Færder nasjonalpark og fylkeskommunen ble det sagt at vi kan være positive til en søknad om ei brygge av et mindre omfang, sier kommunaldirektør for teknisk sektor, Margrethe Løgavlen.

– Når det gjelder spørsmålet om hvordan tømmeret skal fraktes vekk, er dette noe som grunneieren må vurdere. Vi mener det ikke er nødvendig med en så stor kaikonstruksjon som den grunneieren vil ha.

– Tømmer ikke hoveddrift

Kommunen mener at eventuell ny hogst om 10–15 år vil bli av et mye mindre omfang, og at den planlagte hogsten må betraktes som et engangstilfelle, sier Løgavlen.

– Det er holdningen også i nasjonalparken og hos fylkesmannen. Tømmer vil jo heller ikke være hoveddriften ved en eventuell nyetablering av gården.

Kan søke om ettergivelse av mulkt

Klagen fra grunneieren hadde ikke oppsettende virkning, så mulkten har løpt fra 8. juli.

– Men det er hjemmel i loven som åpner for søknad om å få ettergitt mulkten. Det er ikke så vanlig, men kan bli vurdert. Forutsetningen er i alle fall at man etterkommer et pålegg som er gitt, sier Løgavlen.