Brann i Re

  • En person er gjort rede for

    En av personene som bor i huset der det nå brenner kraftig er gjort rede for og befinner seg i Buskerud, og i god behold.