NRK Meny

Best på beredskap

Vestfold og Sogn og Fjordane har flest kommuner som oppfyller kravene til kommunal beredskapsplikt. Vestfold gikk fra 16. plass i 2015 til delt 1. plass i år. Det betyr at Vestfold-kommunene er bedre enn andre i landet på arbeid for å ivareta sikkerhet og beredskap. Det viser kommuneundersøkelsen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ble lagt frem i dag.