– Blir ikke nødvendigvis enklere

En ny studie viser at antall selvmordsforsøk øker etter fedmeoperasjon. Nesten 9000 fedmeopererte i Canada deltok i studien.

Jøran Hjelmesæth.

Professor ved Senteret for sykelig overvekt i Vestfold, Jøran Hjelmesæth sier de følger opp pasientene i over to år etter operasjon.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Studien viser at økningen er på 50%, og selv om det er små tall det er snakk om, så er det tydeligvis en realitet at livet ikke nødvendigvis blir lettere på alle områder selv om vekta går ned.

– Det er helt klart at livet ikke nødvendigvis blir enklere etter vektreduserende operasjoner. Noen har kanskje større forventninger til hvordan livet blir etterpå, sier professor Jøran Hjelmesæth, ved Senter for sykelig overvekt i Vestfold.

Gjort egne studier

Også Sykehuset i Vestfold har gjort studier, om ikke like detaljert som denne, for å kartlegge hvordan pasientenes psykiske helse er før og etter operasjon.

– Vi har spurt pasienter om de har hatt plager med angst eller depresjon tidligere, og da sier over halvparten at de har hatt slike plager. Men det betyr ikke nødvendigvis at de har alvorlig depresjon, sier Hjelmesæth.

Den canadiske studien på sin side viste at nesten alle de som forsøkte å ta sitt eget liv hadde hatt en alvorlig episode med depresjon også før de ble operert.

– 9000 har deltatt i denne studien, det betyr vel at en kan feste lit til den?

– Absolutt, og det er heller ikke den første studien som har vist at det er økt forekomst av selvmordsforsøk og ikke minst av gjennomførte selvmord blant fedmeopererte, sier Hjelmesæth.

Han forteller videre at tidligere studier har vist at det er fire ganger så høy selvmordshyppighet hos mennesker som har gjennomgått vektreduserende operasjon sammenlignet med normalbefolkningen.

– Vi hadde jo håpet at vektreduserende operasjon heller skulle redusere selvmordsforsøkene enn å øke dem, sier Hjelmesæth.

Bruker mye tid på pasientene

Ved Senteret for sykelig overvekt i Vestfold brukes det mye tid på å forberede pasienten på hva som venter i tiden etter operasjon.

– De som jobber hos oss snakker mye med pasienten om dette er noe for den enkelte og ikke minst snakker de om ulempene etter fedmekirurgi.

Forfatteren av studien foreslår tettere oppfølging av pasientene etter at de er opererte. Og Hjelmesæth tror sykehuset her har en tettere oppfølging enn hva pasientene på disse sentrene i Canada hvor studien er gjennomført har hatt.

– Vi følger de opp minst to år etterpå. Vi har regelmessige møter og individuelle konsultasjoner hos våre folk, hvor de også blant annet snakkes om selvmord.

– Det er altså et visst antall som ikke blir lykkeligere etter operasjon, men det er vel en del som blir lykkeligere også?

– Ja de aller fleste blir litt lykkeligere etter operasjon. Og det er også gjort studier som viser at livskvaliteten gjennomsnittlig øker betydelig etter fedmeoperasjon. Symptomer på angst og depresjon avtar også hos de aller fleste. Så det er heldigvis de færreste som opplever det motsatt, avslutter Hjelmesæth.