Aldri har så få omkommet i brann

25 personer omkom i brann i fjor. Det er det laveste tallet på 39 år.

Brann Horten

HORTEN: I denne brannen i Horten i desember 2017 mistet en mann livet.

Foto: Aina Beate Indreiten / NRK

– Det veldig bra at vi nå er på de laveste antallet omkomne siden 1979, selv om hvert dødsfall i forbindelse med en brann er ett for mye, sier avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Anne Rygh Pedersen.

Anne Rygh Pedersen

NØTTERØY: Anne Rygh Pedersen er avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

1979 var året man startet å registrere omkomne i brann i Norge. Da var antallet 91. Det rekordlave antallet døde i brann i fjor, kan være tilfeldig. Men grafene siden -79 har gått jevnt nedover.

Tallene er spesielt gledelige når vi tar i betraktning at vi er én million flere mennesker i Norge enn for 40 år siden. I tillegg bruker vi mye mer strøm i dag, sier Pedersen.

Forebygging

Årsakene til fjorårets lave antall døde, er mange.

– Kravet om at alle boliger skal ha en røykvarsler i hver etasje, er nok det tiltaket som har reddet flest liv, sier Pedersen.

Andre årsaker til nedgangen er godt forebyggende arbeid ute i brannvesenene. Hun peker på kampanjer, skolebesøk og ikke minst hjemmebesøk i hver enkelt bolig.

– Det har også blitt et bedre bygningsregelverk, sier hun.

Risikogrupper

Statistikken fra DSB viser også at det er eldre, pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige som er spesielt utsatt for å omkomme i brann. Hele 75 prosent av dem som omkommer tilhører denne risikogruppen.

Personer over 70 år har fire til fem ganger så høy risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.

– Det er et veldig tydelig signal, sier Pedersen.

Tidligere bodde eldre på sykehjem og institusjoner, men nå bor flere i denne gruppen hjemme.

– Derfor jobber vi i tett dialog med alle brannvesen i hele landet. Ikke minst helsevesenet ute i kommunene. Det er for å bedre brannsikkerhet for dem som er hjemmeboende eldre, opplyser avdelingsdirektøren i DSB.

Trygghetsalarm 2.0

– Dette er gledelig, sier brannsjef for Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB), Per Olav Pettersen. Selv om han synes det er trist at en av de omkomne i fjor, mistet livet i en brann i Horten i desember.

Per Olav Pettersen

TØNSBERG: Brannsjef i Vestfold Interkommunale Brannvesen, Per Olav Pettersen, satser videre på samarbeid med eierkommunene for bedre forebygging.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Han tror nedgangen i antall døde i brann kommer av brannvesenets målrettede arbeid med eldre, og folk som sliter med psykiatri og rus.

VIB samarbeider med hjemmehjelpstjenesten i kommunene. Helsearbeidere kontrollerer at pasientene har røykvarslere som virker, samt komfyrvakt. De bytter også levende lys ut med ledlys.

– I Tønsberg har alle med trygghetsalarm en røykvarsler som er direkte knyttet til 110-sentralen i tillegg. Vi ser at det har reddet flere mennesker, sier Pettersen.

Han tror den ordningen vil innføres i flere vestfoldkommuner innen kort tid.

– I tillegg har vi et samarbeid med besøkstjenesten til Røde Kors som sjekker de samme forebyggende tiltakene.