NRK Meny
Normal

Advokaten: - Fikk ingen informasjon om risiko

Grunneieren ved Skjeggestadbrua kjøpte området av Statens vegvesen, men fikk ingen informasjon om at det var risiko forbundet ved graving i området. I dag ble han anmeldt etter brukollapsen.

Skjeggestad bru

I tiden før brukollapsen ble det gjort grunnarbeider i området rundt Skjeggestadbrua. 2. februar sank brua sammen og den ble senere sprengt vekk.

Foto: FREDRIK LALAND EKELI / NRK

Fredag morgen ble det kjent at Statens vegvesen anmelder grunneieren ved Skjeggestadbrua etter brukollapsen i februar.

Erstatningssøksmål

– Det har å gjøre med at det har en voldsom materiell økonomisk konsekvens. NVE har gjort sin utredning. Nå må vi se på det strafferettslige og det ønsker at politiet skal gjøre, sier Kjell Inge Davik, regionvegsjef i Statens vegvesen.

Ifølge Davik kan det bli aktuelt med et erstatningssøksmål senere, men hvor stort dette vil bli vil han ikke spekulere i på nåværende tidspunkt.

– Det er en vurdering vi er nødt til å ta på samfunnets vegne. Vi vil fortløpende vurdere erstatningssøksmål, men vi må få et totalbilde av hvor stort det er, sier han.

– Ikke gjort noe straffbart

Advokat Joachim M. Ulltveit-Moe

Grunneierens advokat, Joachim M. Ulltveit-Moe, sier grunneieren er innstilt på å samarbeide med politiet.

Foto: Pressefoto/Advokatfirma Ræder DA

Grunneierens advokat Joachim A. Ulltveit-Moe sier til NRK at de tar anmeldelsen til etterretning.

Foreløpig har advokaten ikke mottatt anmeldelsen og kan således ikke kommentere innholdet i den.

– Det er vår oppfatning at grunneieren ikke har gjort noe straffbart eller kritikkverdig, sier han.

Forstår anmeldelsen

Ulltveit-Moe sier at grunneieren selvsagt skulle vært anmeldelsen foruten, men han ser på anmeldelsen som en naturlig utvikling i saken.

– Statens vegvesen har flere hensyn å ivareta, og det er forståelig at forholdet anmeldes, sier advokaten og fortsetter:

– Grunneier har allerede forklart seg til politiet, og han er innstilt på å samarbeide videre med politiet dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger fra ham, sier Ulltveit-Moe.

Syns det virker rart

Advokaten påpeker at området hvor grunneieren har fått utført arbeider, ble kjøpt fra Statens vegvesen, som ikke ga noen opplysninger til ham om at området var så risikofylt som det tydeligvis har vært. Nå skal advokatfirmaet undersøke nærmere hvilken kunnskap Statens vegvesen hadde da området ble solgt.

– Det virker rart om Statens vegvesen, etter å ha bygget en bro i «hundremillionerklassen» i tilknytning til Norges mest trafikkerte motorvei, ikke hadde nok informasjon til å opplyse grunneieren om risikoen ved jordområdet han kjøpte, sier Ulltveit-Moe.

Vurderer anmeldelsen

Politiadvokat Nina Røed i Vestfold politidistrikt bekrefter at anmeldelsen ble mottatt 3. august. Hun vil ikke kommentere selve innholdet i anmeldelsen eller hva grunneieren er anmeldt for.

– Anmeldelsen er registrert, og blir vurdert og behandlet fortløpende. Hvilke etterforskningsskritt politiet vil ta videre må vi komme tilbake til, sier hun.

Om ikke anmeldelsen var ventet, kom den ikke som noen overraskelse på politiet.

Nina Røed

TIL BEHANDLING: Politiadvokat Nina Røed i Vestfold politidistrikt, sier anmeldelsen vil bli vurdert.

Foto: Alexander Joyce / NRK

– Vi har jo tenkt at det kan komme. Dette har berørt allmennheten i stor grad og er knyttet til sterke offentlige interesser, avslutter Rød.