Advokatbyrå med bindinger til Tjøme ga råd til granskerne

Granskerne på Tjøme har brukt et advokatbyrå med bindinger til utbyggingssaker i kommunen. Kommunens advokat mener det er helt greit.

Det hvite rådhuset på Tjøme.

Byggesaksavdelingen i kommunen blir gransket. Onsdag kveld kommer granskingsrapporten. (arkivbilde)

Foto: Igor Tratkowski / NRK

Det er byggesaksavdelingen i kommunen som blir gransket av revisjonsfirmaet BDO. De har igjen fått bistand av advokatfirmaet DLA Piper, som ekspert på byggesaker.

Granskingen av 160 byggesaker ble satt i gang da byggesakslederen innrømmet å ha tatt betalt for å hjelpe folk med å fylle ut byggesaksskjemaer som ble sendt til den samme byggesaksavdelingen.

En av sakene dreier seg om et prosjekt fra Dalskilen utvikling AS. Der er Frp-representant Arild Einang daglig leder. På grunn av sine koblinger til saken meldte han seg inhabil da saken ble behandlet første gang av formannskapet på Tjøme i juni.

I august fortalte Tønsbergs Blad at Frp-toppen brukte den suspenderte byggesakslederens private firma for å fylle ut nabovarsler. Einang sa da at dette var helt vanlig praksis på Tjøme.

Styreleder i Dalskilen er partner i DLA Piper

Styreleder og medeier i Dalskilen utvikling AS og styremedlem i datterselskapet Dalskilen brygge AS er Kåre Oftedal. Han er partner i DLA Pipers og leder for firmaets corporate-avdeling i Norge.

I tillegg har partner i DLA Piper, Tomas Rindahl Håkonsen, representert en grunneier i en konkret sak i Langvikveien 94 da han for to år siden var ansatt i advokatfirmaet Schjødt.

Ifølge offentlige dokumenter blir denne byggesaken nevnt konkret som en sak DLA Piper har gitt råd om til granskerne.

Åpenbart habile

På bakgrunn av dette har vi stilt en rekke spørsmål til DLA Piper. Ingen der vil kommentere hvorfor de har tatt på seg oppdraget med å granske byggesaksavdelingen. De henviser til kommunens advokat Tor Erik Heggøy i Tenden advokatfirma.

Vi har spurt ham om hvordan DLA Piper kan ta på seg deloppdrag i forbindelse med granskingen av Tjøme kommune, og hvordan dette rimer med reglene for habilitet og god advokatskikk.

I en e-post svarer Heggøy slik:

«BDO har engasjert en spesialist på byggesaker hos DLA til å bistå med rettslige vurderinger. Vedkommende inngikk i tilbudet som BDO innga og hun har ingen bindinger til Tjøme kommune eller noen av de berørte. Det ble gjort habilitetsvurderinger internt i BDO og DLA før BDO fikk oppdraget, og disse vurderingene konkluderte med at de var habile. Kommunens egen vurdering kom til samme resultat. Det har ikke fremkommet noen opplysninger underveis i granskingen som har gitt grunn til å endre habilitetsvurderingen. Det kan konstateres at advokatfirmaet DLA Piper åpenbart er habile til å bistå BDO.»

Til dette spurte vi videre: Dette svarer jo ikke på hvorfor DLA Piper er engasjert som ekspert i saken rundt Langvikveien 94? Kjente dere til denne problemstillingen allerede da anbudet ble gitt? Og hvilke habilitetsvurderinger er gjort underveis?

Heggøys svar var da at:

«Du legger (igjen) inn forutsetninger her som ikke stemmer og jeg ser det ikke som min oppgave å rydde opp i disse for deg. Granskingsrapporten kommer i morgen. Du får lese den og så får vi ta det derfra.»