– Tvil skal komme tiltalte til gode

I dag er siste dagen i rettssaken mot den 64 år gamle mannen fra Sandefjord som er tiltalt for overlagt drapsforsøk etter en skyteepisode i Sandefjord. 64-åringens forsvarer, advokat Gunhild Bergan, minnet retten på at de må være sikre.

Aktor og forsvarer

Aktor, statsadvokat Kjetil Baustad Egelie ba om 17 års fengsel for 64-åringen. Forsvarer Gunhild Bergan mener mannen skal frifinnes.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Tvil skal komme tiltalte til gode, sa forsvareren i retten torsdag.

9. november startet straffesaken mot mannen fra Sandefjord som er tiltalt for overlagt drapsforsøk på fire personer etter et skytedrama i Badeparken i Sandefjord 14. januar i år. Tre av de beskutte fikk til dels alvorlige skader.

64-åringen erkjenner ikke straffskyld. Han hevder han var hjemme da skytingen fant sted.

– Må vurderes om det er en annen gjerningsmann

– Mye i denne saken tyder på at tiltalte er gjerningsmannen, sa advokat Gunhild Bergan i sin prosedyre torsdag ettermiddag. – Men, det må også vurderes om det kan være en annen gjerningsmann i denne saken, fortsatte hun.

Bergan sa at våpenet ikke er undersøkt om det nylig er skutt med. Hun spurte hvorfor det ikke ble gjort.

Hun redegjorde for antall skudd, skuddene, prosjektilene og de undersøkelser som er gjort og som det ikke har vært mulig å undersøke. Hun trakk fram det faktum at det angivelig skal være skutt fire skudd.

– Fem innskudd har skadet tre personer. Det blir spekulasjoner for å få dette til å gå opp. Dette blir et negativt bevis, sa forsvareren.

– Usannsynlig

Bergan snakket også om forklaringer om tiltaltes klesplagg på skytetrening tirsdag samme uke som skuddene i Badeparken.

– Tiltalte er aktiv miniatyrskytter (geværskyting).

Aktor i saken, Kjetil Baustad Egelie, sa i sin prosedyre at de fornærmede kjente igjen mannen. Om det sa forsvareren at det ikke er unormalt at fornærmede som er til stede i retten, kjenner igjen han som sitter på tiltalebenken.

Hun hevder at tiltalte er kjent av mange, går sine daglige turer og snakker med mange. Hun sier det er usannsynlig at han har gått ned i parken, kranglet med personer der, gått rolig hjem med hunden, hentet våpen, gått rolig ned og skutt og deretter gått rolig hjem og lagt fra seg våpenet.

– Han har ikke forsøkt å skjule et eneste bevis, sa advokat Bergan.

Forsvareren sa også at tiltalte kort tid etter skytingen i Badeparken, oppførte seg helt normalt over for sin familie.

– Her er det rom for mer enn teoretisk tvil sa forsvareren. Hun påstår derfor at han må frifinnes.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Skytedrama Sandefjord

Tre personer ble alvorlig skadd under skyteepisoden i Sandefjord tidligere i år.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Må være overbevist

Forsvareren sa at man også må prosedere subsidiært i en slik stor sak. Altså dersom tiltalte er gjerningsmannen.

Fire sakkyndige har konkludert at han er tilregnelig.

– Rettslig er det et annet utgangspunkt. Retten må være overbevist om at han er tilregnelig. Dersom retten er i tvil om tilregneligheten, skal han frifinnes, sa forsvareren.

– Helt absurd

Hun tar også for seg detaljer i rettspsykiatriske erklæringer. Hun sa at tiltalte kan ha vært bevisstløs under gjerningen ettersom han ikke snakker om handlingen referert til hans sykdomsbilde.

– Når de rettspsykiatriske sakkyndige har uttalt at han ikke var bevisstløs i juridisk forstand, var det fordi tiltalte ikke har hevdet at han var det, sa forsvarer Gunhild Bergan.

Hun imøtegår også en del av de sakkyndiges uttalelser om at tiltaltes adferd og sykdom ikke kan ha utløst en handling som dette.

Bergan minnet retten om at tiltalte ved flere tilfeller har gjort bevisstløse handlinger, som det å bli borte uten å vite hvor han er og at dette er saker politiet har i sine journaler.

– Det å gå ned i Badeparken i Sandefjord midt på dagen og skyte fire personer er helt absurd, sa Bergan.

– Må frifinnes

Hun mener det må vurderes om det er tvil om hans tilregnelighet.

– Retten kan ikke utelukke at han er utilregnelig, sa forsvareren.

Forsvareren imøtegår også aktors påstand om overlegg.

– Motsatt av overlegg er impulshandlinger, sa forsvareren og trakk fram juridisk vurdering og dokumentasjon på dette.

Hun stilte spørsmål om tiltalte har handlet på impuls. – Det er ikke bare spørsmål om det kan være slik, det er sannsynlig at det er slik, sa forsvareren.

Subsidiært mener også forsvareren at tiltalte må frifinnes.

– Meget strengt

Aktor ba om 17 års fengsel for tiltalte under sin prosedyre tidligere i dag. – Aktors påstand om 17 år er meget streng, sa hun.

Hun minnet om sammenlignbare saker, blant annet i et gjengoppgjør med drapsforsøk på to personer, ble det idømt lavere straff enn dette. Forsvareren sa dette om straff til 64-åringen, dersom han blir kjent skyldig.

– Dersom tiltalte blir dømt for overlagt drapsforsøk, bør straffen ligge på rundt 12 år. Dersom tiltalte i denne saken skal dømmes, bør han dømmes for forsettlig drapsforsøk, sa forsvarer Gunhild Bergan i sin prosedyre. – Nivået bør da ligger på rundt 9 – 10 års fengsel.

– 1,7 millioner i oppreisning

De fornærmedes bistandsadvokater la torsdag fram krav om til sammen 1,7 millioner kroner i oppreisning. Krav om erstatning blir fremmet i egen rettssak når ansvarsgrunnlaget i saken er avgjort av retten.

Om oppreisningskravene sier forsvareren at de fornærmede selvsagt skal ha oppreisning. Retten må ta hensyn til at det også skal reises erstatningssak for mén-erstatning, altså for redusert funksjon og varig skade.

Dom i saken faller mandag 5. desember.