– Tøff tone i kommunestyret

Det er en tøff tone mellom politikerne i kommunestyret i Sande i denne perioden, sier ordfører Elin Weggesrud, som vet om politikere som gruer seg til å gå på talerstolen. Høyres Sindre Stang er ikke redd for å snakke på kommunestyremøtene og synes ikke at debattklimaet har tilspisset seg generelt.

Elin Gran Weggesrud foran kommunehuset i Sande.
Foto: Philip Hofgaard / NRK