NRK Meny
Normal

– Ikke gå i fella og prøv å være kul

Under årets valgkamp blir sosiale medier viktigere enn noen gang.

Sosiale medier

– VÆR TIL STEDE: Mange politikere velger nok å være godt synlige i sosiale medier nå før valget. Førsteamanuensis Marius Rohde Johannessen ved HBV sier at det er svært viktig at politikerne er til stede på ulike sosiale medier og svarer på spørsmål fra innbyggerne.

Foto: NRK

Mange politikere velger nok å være godt synlige i sosiale medier nå kort tid før høstens valgkamp.

– Men går de i fella og prøver å være kule spesielt overfor ungdommen, blir de fort avslørt. 16-åringer skjønner når de blir tatt på alvor og når de bare er stemmekveg, sier Marius Rohde Johannessen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV).

Han underviser på bachelorstudiet i informasjonssystemer og IT-ledelse.

– Vi ser noen eksempler, ikke bare fra politikken, men for eksempel fra offentlige nettsteder, der de prøver å være kule overfor de unge. Men når man er 16 år er det veldig lite som er kult med offentlig sektor og politikk, fortsetter Johannessen.

Marius Rohde Johannessen

FØRSTEAMANUENSIS: Marius Rohde Johannessen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, underviser på bachelorstudiet i informasjonssystemer og IT-ledelse.

Foto: Privat

– Vær til stede og vær lokale

Johannessens viktigste tips til hva politikerne bør gjøre på sosiale medier nå før valgkampen, er å være til stede på ulike typer medier.

– De må svare på spørsmål fra innbyggerne og ikke minst være lokale. For lokalpartiet er den store fordelen med sosiale medier nettopp at de kan få fram de lokale sakene på en helt annen måte enn i riksmediene, sier han, og legger til:

– De må ikke la Facebook-veggen bli en enveiskanal. Sosiale medier skal være toveiskanaler, og da fungerer det veldig dårlig hvis man blir enveis i tankegangen og for eksempler legger ut pressemeldinger.

Bør ikke utgi seg for en annen

Johannessens råder politikere til å være bevisste på at det er samsvar mellom hvem de er og hvordan de bruker sosiale medier.

– Med dette mener jeg først og fremst at de ikke bør utgi seg for å være noen andre, spesielt i forhold til å nå ut til ungdommen. Dette ser vi eksempler på når godt voksne politikere prøver å snakke ungdommenes språk i sosiale medier, sier han.

– Men hvordan skal politikerne ellers nå unge velgere, som tross alt er storforbrukerne av sosiale medier?

– Jeg tror det viktigste er å snakke om det ungdommene virkelig er opptatt av, for eksempel ulike fritidstilbud.

Johannessen mener at både ungdomspolitikere og godt voksne i utgangspunktet bør ta seg av å snakke om dette i sosiale medier.

– Hvis politikerne når gjennom til ungdommen på sosiale medier om kampen om det nye ungdomshuset, tror jeg saken er viktigere enn hvem som snakker.